Nyheder fra Brabrand

0 °
Let snevejr

Se alle nyheder

Seneste annoncer fra Brabrand og omegn

Job tilbydes:
Fagligt stærke socialrådgivere søges til Familiecentret
Vil du være en del af en arbejdsplads med et stærkt fagligt fællesskab, engagerede og dygtige kollegaer, en arbejdsplads, hvor der er højt til loftet og hvor arbejdsmiljø prioriteres? – Så er Familiecentret noget for dig! På Familiecentret er vi i gang med at styrke den forebyggende indsats på børneområdet, og derfor har vi brug for flere nye kollegaer, der brænder for at arbejde med børn og unge i alderen 0-14 år og deres familier – og det er forhåbentligt dig. Du vil med din socialfaglige baggrund være med til at understøtte og udvikle borgernes kompetencer. Du samarbejder tæt med skoler og daginstitutioner, hvor børnenes hverdag leves, og du kommer til at gøre en stor forskel for børn og deres familier. På Familiecentret arbejder vi løsningsfokuseret, inddragende og relationelt. Det er en forventning, at du har en lyst og engagement i at arbejde på denne måde. Familiecentret har myndighedsansvaret for kommunens indsats overfor børn og unge i alderen 0-14 år med behov for særlig støtte jf. servicelovens k. 11, og håndterer sager på både udsatte- og specialområdet. Du bliver ansat i Familiecentrets Familierådgivning med ca. 120 gode rådgiverkollegaer, der er opdelt i syv afdelinger, og som samarbejder på tværs af videns- og ekspertiseområder. Derudover har vi strategiske indsatsområder, som favner f.eks. handicapområdet, spædbørnsområdet, forebyggelsesområdet og anbringelsesområdet, hvor vi sikrer udviklingen af den specialiserede viden. For stillingerne gælderVi anvender metoden Signs of Safety i vores tilgang til familierne og samarbejdspartnere samt til brug for sikkerhedsplanlægning. Dette indebærer, at vi arbejder tæt sammen med familiens og dennes private og fagprofessionelle netværk med henblik på at skabe forandringer i samspil med familien og sikkerhed for barnet. Derudover har vi en forventning om, at vores borgere mødes ligeværdigt samt at familien og barnets perspektiver bringes i spil. Vi er i fuld gang med at omsætte og implementere Relationel Velfærd til praksis, hvor vi samarbejder med borgeren om løsningerne, og tænker velfærd som en fælles opgave.  Det er derfor afgørende for os, at du har lyst til at arbejde relationelt med de borgere, som du samarbejder med.Så er du uddannet socialrådgiver eller socialformidler og har erfaring med at arbejde med udsatte børn og unge, og/eller det specialiserede børneområde er én af stillingerne måske noget for dig.  Vi søger følgende:-          Socialrådgiver til Tættere På Familien med arbejdstid på 37 timer ugentligt hurtigst muligt eller med opstart 01.02.22.-          En socialrådgiver i barselsvikariat til Tættere På Familien primært til sager med kompenserende ydelser 37 timer ugentligt. Opstart hurtigst muligt eller d. 01.02.2022. Vikariatet er 8 måneder og med mulighed for forlængelse.-          Socialrådgiver med anbringelsessager 37 timer ugentligt med opstart 01.02.22.-          En socialrådgiver i barselsvikariat med anbringelsessager 37 timer ugentligt med opstart 01.02.22. Vikariatet er 8 måneder og med mulighed for forlængelse. Herunder kan du læse om stillingerne. I din ansøgning bedes du skrive, hvilket eller hvilke område(r), du søger. Som rådgiver i Tættere på Familien (TPF) arbejder du på det specialiserede børneområde. Du varetager sagsbehandling for familier med børn og unge med fysisk og psykisk funktionsnedsættelse samt langvarig og indgribende lidelse. TPF er en investeringsmodel, som er inspireret af Sverigesmodellen inden for det specialiserede børneområde. Her arbejder man i en tættere relation med familierne med hyppige opfølgninger og i makkerskaber på tværs af det kompenserende område og foranstaltningsområdet.   Som rådgiver på anbringelsesområdet arbejder du primært med anbringelsessager. Herunder indstilling til anbringelse, iværksættelse af anbringelse, opfølgning på anbringelse jf. § 70, personrettet tilsyn af barnet jf. 70.2, fastsættelse af samvær samt planlægning af hjemgivelse. Dit arbejde vil være i tæt samarbejde med barn, forældre og anbringelsessted og andre samarbejdspartnere omkring barn og forældre.    Arbejdsopgaver og fokusområder:·         Håndtering af underretninger i eksisterende sager·         Afklaring af støttebehov efter Servicelovens bestemmelser herunder fx udarbejdelse af § 50 undersøgelser·         Behandling af ansøgninger·         Opfølgninger jf. § 70·         Sikkerhedsplanlægning som alternativ til anbringelse·         Arbejde med metoden Signs of Safety med fokus på inddragelse af netværk og sikkerhedsvurdering·         Fokus på motivation og mentalisering·         Fokus på forældrenes og børnenes ønsker, håb og drømme for eget liv·         Fokus på forældrenes muligheder for udvikling af deres forældrekompetencerne også i forbindelse med hjemgivelser.·         Fokus på forebyggende og tidlig indsats I de opslåede stillinger er vi særligt på udkig efter følgende kompetencer:·         At du har erfaring med myndighedsarbejde på børneområdet inden for udsathed eller handicap.·         At du har mod på og lyst til at arbejde relationelt i samarbejdet med borgere og samarbejdspartnere.·         At du formår at arbejde mentaliserende både i relation til borgere, samarbejdspartnere og kollegaer.·         At du besidder gode samarbejdsevner.Vi forventer, at du:·         Har en grunduddannelse som socialrådgiver/socialformidler.·         Har fokus på og bidrager til det faglige og sociale fællesskab.·         Kan arbejde selvstændigt og tager medansvar for egen læring.·         Kan arbejde systematisk i forhold til de lovmæssige rammer og det administrative arbejde.·         Kan strukturere din tid, så du formår at balancere din tid mellem den borgerettede kontakt og det administrative arbejde i en travl hverdag.·         Er ressourceorienteret, omstillingsparat og har faglig og personlig robusthed.·         Er handlekraftig, tør træffe beslutninger og tage myndighedsansvar.·         Evner at tænke kreativt og at have mange bolde i luften. Medarbejdere i Familiecentret er glade for at arbejde her fordi:·         Vi ser det relationelle arbejde med børn og familier som helt centralt for vores socialfaglige arbejde.·         Rådgivere i Familiecentret planlægger de fleste møder selv, vi har flekstid, og derfor er arbejdet foreneligt med dit fritids- og/eller familieliv.·         Vi har et arbejdsmiljø med ansvarsbevidste kollegaer med et højt fagligt niveau og store ambitioner for vores kerneopgave.·         Vi har en alsidig og udfordrende hverdag inden for et fagligt meget interessant område.·         Familiecentret prioriterer faglig udvikling, og vi har ekstern supervision.·         Familiecentret er en arbejdsplads, hvor vi elsker et godt grin.·         Som nyansat i Familiecentret får du et struktureret og grundigt introforløb. Vi opfordrer alle uanset etnicitet, køn, alder m.v. til at søge, da vi ser en stor styrke i at have en medarbejdergruppe, der ligner det omgivne samfund og dermed de børn og familier, som vi arbejder med. Se for mere om os og vores baggrund ift. ønsket om mangfoldighed i ansættelserne: https://www.aarhus.dk/borger/personlig-hjaelp-og-stoette/familier-med-problemer/mangfoldighed-i-familiecentret/ Løn og ansættelsesvilkårLøn og ansættelsesvilkår vil være i henhold til gældende overenskomst. Endelig lønfastsættelse sker efter forhandling med den forhandlingsberettigede faglige organisation på baggrund af kvalifikationer.Stillingerne vil blive aflønnet efter overenskomst med DS/HK.  Ugentligt timetal: FuldtidStillingen er til enhver tid betinget af en tilfredsstillende offentlig straffeattest.Stillingen er til enhver tid betinget af en anmærkningsfri børneattest.Hvis du vil vide mere:Yderligere oplysninger om stillingen kan fås ved henvendelse til Tina Olsen på telefon +4541854524.AnsøgningVi glæder os til at læse din ansøgning om, hvorfor du ønsker ansættelse hos os.Stillinger i Aarhus Kommune søges elektronisk. Klik på ”Søg job” nedenfor for at udfylde og sende din ansøgning. Alle felter med * skal udfyldes. Først når du har modtaget en kvittering pr. e-mail, har vi modtaget din ansøgning. Ansøgningsfristen er onsdag den 15. december 2021 kl. 23.59. Samtaler forventes afholdt mandag d. 20. december 2021.  Mere om FamiliecentretUdover Familierådgivningen består Familiecentret af følgende afdelinger: Modtagelsen, Familieplejen, Team Afløsning, Kontakt- og Støttepersoner, Organisation og Udvikling, Administration, Løn & Personale samt Økonomi.Familiecentret er en del af driftsområdet Børn, Familier og Fællesskaber (BFF). Organisatorisk er driftsområdet Børn, Familier, og Fællesskaber placeret i Magistratsafdelingen for Sociale Forhold og Beskæftigelse. Om MSB:MSB er en enhedsforvaltningen, og vi kalder os Borgerens MSB. Med Borgernes MSB har vi som organisation lagt fundamentet for en samlet forvaltning. Det har vi gjort, fordi borgerne skal opleve, at de mødes med den samme tilgang, uanset hvilket center – eller hvilke centre – i MSB, de får hjælp fra. Fundamentet består af fem grundsten, som sammenfatter essensen af grundfortællingen om Borgernes MSB:Vi understøtter det gode liv for borgerneVi skaber sammenhæng for borgerneVi koordinerer for borgerneVi samarbejder om og med borgerneVi skaber resultater gennem ledelse  Om Aarhus KommuneAarhus Kommune er Jyllands største arbejdsplads. 28.000 professionelle og passionerede kollegaer arbejder hver dag for, at vi er en god by for alle. Som ansat i Aarhus Kommune gør du visioner til virkelighed og skaber udvikling, fællesskab og trivsel. Her er der respekt for faglighed, plads til mangfoldighed og mulighed for udfoldelse. Vi har ambitioner for byen – og for dig. Kom og vær med! Leder- og medarbejderrollerI vedlagte link finder du de fælles Leder- og medarbejderroller i Aarhus Kommune:https://aarhus.dk/job/den-attraktive-arbejdsplads/De fælles leder- og medarbejderroller giver et blik på de forventninger, der stilles til dig, når du som leder eller medarbejder i Aarhus Kommune skal løse den fælles kerneopgave. Ved at synliggøre de forventninger, der stilles – om du er leder eller medarbejder – håber vi på, at vi sammen kan fastholde et godt arbejdsmiljø, en attraktiv arbejdsplads og en kultur med troværdighed, respekt og engagement  15-12-2021
Aarhus Kommune
Indrykket 1. december på JobNet
Indryk gratis dine annoncer på Bilhandel.dk, Retro-app.dk, Ridr.dk og Handyhand.dk