Nyheder fra Brabrand

15 °
Jævnlig regn

Se alle nyheder

Seneste annoncer fra Brabrand og omegn

Job tilbydes:
Holmstrupgård – afdeling Pilen søger erfaren pædagog – ergoterapeut – sygeplejerske til fast stilling og barselsvikariat
Er du uddannet pædagog, ergoterapeut, sygeplejerske eller har en anden sundhedsfaglig uddannelse? Er du interesseret i socialpsykiatri? Afdeling Pilen søger medarbejdere til en fast 37-timers stilling og et barselsvikariat snarest muligt - og måske er det lige præcis dig, vi står og mangler!Afdeling Pilen modtager normaltbegavede unge med svære psykiatriske lidelser og henvender sig primært til unge med psykotiske symptomer med diagnoser inden for det skizofrene spektrum, men modtager også unge med anden kompleks psykopatologi herunder særligt emotionelt ustabil personlighedsforstyrrelse af borderline type.Pilens medarbejdergruppe er tværfagligt sammensat og består af pædagoger, ergoterapeuter, sygeplejersker og fysioterapeuter. Det er kendetegnende for medarbejdergruppen, at engagement, ambitioner, faglig dygtighed og godt kollegaskab er fremtrædende og vægtes højt. Pilen står over for et spændende kompetenceudviklingsforløb for medarbejdergruppen, som strækker sig over et halvt år, med start i slutningen af september. Faste medarbejdere deltager på skift i en intern 1-årig miljøterapeutisk uddannelse.JobbeskrivelseDet kræver en stor faglig forståelse at arbejde med målgruppen, samt at du har drivkraften til at motivere og være udholdende, når de unge ikke selv kan.Hverdagen består i at understøtte de unge i at opretholde en dagsstruktur, samt medvirke til at skabe et positivt miljø. Du vil blive fast kontaktperson for en eller to unge i et tæt teamsamarbejde. Du vil være en del af et samlet team omkring hele ungegruppen. Der arbejdes relationelt omkring de unge.Særlige ansvarsområder omkring kontaktunge er bl.a. ugesamtaler, forældrekontakt og samarbejde med relevante eksterne aktører. Du deltager derudover i vores organisatoriske behandlingsstruktur med teammøder, statusmøder og ugentlige behandlingskonferencer, supervision, samt fortløbende arbejde med at evaluere og udvikle mål og delmål i samarbejde med den unge. Det vil desuden forventes, at du deltager i forskellige udvalg på tværs af organisationen.Arbejdet veksler mellem dag- og aftenvagter, samt vagter hver tredje weekend.Vi tilbyderEn tværfaglig og engageret personalegruppe med et godt sammenhold, der gerne vil udvikle sigAt du kan blive en del af et højt specialiseret og individuelt tilrettelagt behandlingsarbejde omkring en spændende og udfordrende målgruppe, der trives med struktur og autenticitetAt blive en del af en større organisation i en spændende udvikling, hvor der er plads til og mulighed for at påvirke, tage ansvar samt afprøve nye tiltagLøbende fokus på din faglige udvikling, i form af undervisning, efteruddannelse, kursus og fokus på at implementere teori og praksisUgentlig supervision, behandlingskonference med eksterne faglige konsulenter og personalemøde, med fokus på at kvalificere praksisEn ledelse, der er tæt på og tilgængeligEn aktiv personaleforeningVi ansætter dig, somEr fagligt velfunderet og har en relevant uddannelse samt eventuelt erfaring med målgruppenVed, at psykisk robusthed skabes gennem et godt arbejdsmiljø, hvor kollegial supervision og kollektiv trivsel vægtes højtEr afklaret omkring at skulle handle i situationer med højt følelsesmæssigt pres, som fx svær selvskadeEr loyal over for den aftalte struktur og praksisEr empatisk, rummelig og søger at forstå den unges perspektivAnser dokumentation og kvalitet som en vigtig del af det miljøterapeutiske arbejdeBåde ønsker at indgå i et kollegialt samarbejde, men også kan træffe selvstændige beslutningerHar kørekort til personbilHolmstrupgård er et højt specialiseret socialpsykiatrisk dag- og døgnbehandlingstilbud til unge i alderen 14-23 år med psykiatriske vanskeligheder. Foruden dag- og døgntilbudsbehandling rummer Holmstrupgård intern skole og beskæftigelse, udslusningsafdelinger samt flere ambulante tilbud.Vi tilbyder en helhedsorienteret socialpædagogisk og miljøterapeutisk behandling uf fra en  psykodynamisk forståelsesramme. Du kan læse mere om Holmstrupgård og afdelingerne på vores hjemmeside www.holmstrupgaard.rm,dk Vi forventer, at du er bekendt med den og har gjort dig overvejelser om den pædagogiske og miljøterapeutiske praksis. Vi mener, at trivsel for både unge og ansatte er betinget af høj faglighed, og at det er i samspillet mellem disse ting, at en positiv udvikling kan finde sted.Løn og ansættelse vilkår fastsættes i forhold til gældende overenskomst.Ansøgningsfrist er fredag d. 31.12.21 kl. 23.59Samtaler afholdes løbende som ansøgninger modtages.Da Region Midtjylland løbende gennemfører besparelser og omorganiseringer, vil medarbejdere i omplacering, der søger stillingen, have fortrinsret til samtale.
Region Midtjylland
Indrykket 18. oktober på JobNet
Job tilbydes:
Danske Hoteller søger en erfaren og kompetent HR-medarbejder
Hos Danske Hoteller søger vi en erfaren og kompetent HR-medarbejder, som er parat til at varetage spændende og udfordrende HR-opgaver i tæt samarbejde med virksomhedens CFO og de øvrige bogholderimedarbejdere. Danske Hoteller består i dag af 24 spændende individuelle kroer og hoteller, der tilbyder oplevelser af høj kvalitet, hvad enten der er tale om firmaovernatninger, romantiske weekendophold, en oplevelsesrig miniferie for hele familien, golfophold, firmafester, den runde fødselsdag eller et koncentreret kursusforløb. Vores varemærke er kvalitet til fornuftspriser, hvor alle kan være med. Alle vores lokale hotelværter er ambassadører for deres lokalområde og er altid klar til at modtage Dem som vores gæster. Det er vores filosofi, at glade medarbejdere skaber gode miljøer og en god service i dagligdagen, hvorfor vi har valgt at satse på veluddannede medarbejdere og bidrager selv til at højne branchens standard ved at uddanne et stort antal elever. Hvert år til jul afholdes f.eks. elevmesterskaber for vores mange kokkeelever. I Danske Hoteller har vi nedsat en arbejdsgruppe, der løbende følger udviklingen inden for miljø og energi. Vi bidrager til et bæredygtigt miljø ved brug af miljøvenlige rengøringsmidler, affaldssortering og søger at nedbringe udledningen af CO2 ved at forbruge mest muligt energi, der stammer fra vedvarende energikilder. Som HR-medarbejder hos Danske Hoteller for du som arbejdsopgaver følgende: Opdatering og ajourføring af personalehåndbog Udformning af medarbejderkontrakter for alle hotellerne Vedligeholdelse af vores timeregistreringssystem Planday GDPR-styring for koncernen Ansvarlig for Whistleblower ordningen Udarbejdelse og analyse af trivselsundersøgelser Opdatering og ajourføring af sikkerhedsmappe Deltage i fagforeningssager Opslå stillingsopslag for koncernen Støtte bogholderifunktionen Som HR-medarbejder vil du blive en fast del af Danske Hotellers personale udvalg, som udarbejder strategier, politikker, planlægger kurser mv. og som referere direkte til driftsudvalget (Direktionen) Vi forestiller os, at du: Har en relevant uddannelsesbaggrund inden for HR Erfaring inden for HR-drift og -administration Erfaring med at fortolke lovgivning, overenskomster og aftaler. Erfaring med udvikling og beskrivelse af arbejdsprocesser. Gode kommunikative evner og har gerne erfaring med udarbejdelse og markedsføring af stillingsopslag. Vi tilbyder: Løn efter kvalifikationer Pension fra første dag med sundhedssikring Et frit og åbent miljø med gode kollegaer Fleksible arbejdstider indenfor virksomhedens rammer Arbejdspladsen er beliggende på Hotel Årslev Kro, Silkeborgvej 900, 8220 Brabrand. På kontoret sidder fast 5 bogholdere samt CFO Thor Pedersen.
DANSKE HOTELLER A/S
Indrykket 19. oktober på JobNet
Indryk gratis dine annoncer på Bilhandel.dk, Retro-app.dk, Ridr.dk og Handyhand.dk