Nyheder fra Brabrand

Se alle nyheder

Seneste annoncer fra Brabrand og omegn

Job tilbydes:
Faglig koordinator til Center for Fleksjob og Særlige virksomhedsindsatser
Om jobbet:Center for Fleksjob og Særlige virksomhedsindsatser søger en faglig koordinator til at varetage faglige og lovgivningsmæssige opgaver på fleksjobområdet og i afdelingen for de særlige virksomhedsindsatser. Der er tale om en fast stilling med en ugentlig arbejdstid på 37 timer.Center for Fleksjob og Særlige virksomhedsindsatser er en del af Driftsområdet Job & Virksomhedsservice - Jobcenter Aarhus, under Magistratsafdelingen for Sociale forhold og Beskæftigelse (MSB). Centret består af i alt 120 medarbejdere, der varetager den beskæftigelses- og virksomhedsrettede indsats for alle fleksjobvisiterede i Aarhus Kommune – både de ledige og de ansatte i fleksjob. Derudover består centret af en række særlige virksomhedsindsatser, som samarbejder på tværs af MSB og Aarhus Kommune. Centret har ligeledes en stor kontaktflade til erhvervslivet i Aarhus Kommune omkring rekruttering og fastholdelse af medarbejdere.Vi har et stærkt jobfokus, og vi arbejder målrettet på at motivere og opkvalificere de ledige, så de kommer hurtigst muligt i job og fastholder deres tilknytning til arbejdsmarkedet. Vi understøtter den ledige i at deltage aktivt og tage medansvar for jobsøgningen. Vi tror på, at en tidlig og individuel tilpasset indsats er en væsentlig forudsætning for, at borgeren opnår selvforsørgelse.Som faglig koordinator skal du bidrage til at understøtte centrets ledelse, som består af en centerchef og fem afdelingsledere. Du skal ligeledes være med til at sikre en høj faglighed i vores virksomhedsrettede arbejde. Gennem sparring samt formidling af strategier og metoder til centrets medarbejdere vil du bidrage til, at flere borgere opnår tilknytning til arbejdsmarkedet. Der vil både være en række faste opgaver og ad hoc-opgaver, hvilket kræver at du er omstillingsparat, har en fleksibel indstilling til jobbet og går forrest ift. implementere og drive forandringsprocesser i vores center.Der er i centret ansat yderligere to faglige koordinatorer, der varetager lignende opgaver på fleksjobområdet, som du vil indgå i et tæt samarbejde med omkring løsning af opgaverne. Fordelingen af de fremtidige ansvarsområder mellem centrets faglige koordinatorer vil blive sammensat med udgangspunkt i jeres kompetencer.Det primære lovområde er omsætning af Lov om Aktiv Beskæftigelsespolitik og Lov om Aktiv Socialpolitik.Opgaverne består af:Individuel sparring med konsulenterne for at sikre jobfokus og progression i indsatserne.Formidling af metoder og strategier til medarbejdere.Afvikling af undervisnings- og kompetenceudviklingsforløb ved implementering af ny lovgivning og nye arbejdsgange.Sparring på de lovgivningsmæssige forhold i det virksomhedsrettede arbejde, så vi sikrer kvalitet og ensartethed i samarbejdet med virksomhederne.At støtte op om den faglige og lovgivningsmæssige kompetenceudvikling af nye medarbejdere.At udføre ledelsestilsyn og formidling af fokusområder til medarbejderne.At bidrage til målopfølgning og statistik.At ajourføre kolleger og ledelse i forhold til relevant lovgivning og juridiske spørgsmål, herunder samarbejde med staben omkring faglige og juridiske spørgsmål.At samle op på faglige spørgsmål og opgaver samt sikre vidensdeling og optimering af arbejdstilrettelæggelsen.Screening af rehabiliteringsplaner inden fremsendelse til vurdering i rehabiliteringsteamet.At være mødeleder i rehabiliteringsteamet.At udarbejde og ajourføre relevante procedurer, arbejdsgangsbeskrivelser mv.At varetage uddelegeret kompetence til behandling af klagesager.At deltage i og repræsentere centret på samarbejdsmøder både internt og eksternt.At bidrage til skriftlig formidling i forhold til indstillinger, notater m.m.Din profil:Faglig profil:Vi lægger vægt på, at du:Har indgående kendskab til beskæftigelsesområdet - og gerne fleksjobområdet.Har en relevant uddannelse; f.eks. som socialrådgiver.Er fagligt velfunderet og har erfaring med myndighedsarbejdet.Har en naturlig interesse og flair for at arbejde med lovmæssige detaljer og formidling heraf.Evner at omsætte overordnede mål for den beskæftigelsesrettede indsats i konkrete sammenhænge.Er stærk i skriftlig og mundtlig formidling.Har lyst til og flair for systematisk og administrativt arbejde, herunder arbejde med journalsystemer og statistik.Personlig profil:Vi lægger desuden særlig vægt på, at du:Evner den gode personlige relation til både kolleger og ledelsen.Evner det gode samarbejde på tværs af afdelinger og fagområder.Har personlig gennemslagskraft.Kan arbejde selvstændigt, men er samtidig en god teamplayer.Er administrativt stærk, arbejder systematisk og resultatorienteret.Evner at have mange bolde i luften.Ønsker at være en del af et fællesskab, hvor der både er plads til faglighed og uformelt samvær.Derfor skal du vælge os:Vi er en spændende arbejdsplads i en af landets største kommuner, som har mod til at udfordre og tænke nyt. Vi kan tilbyde et alsidigt og udfordrende job i en organisation under stadig forandring.Du bliver en del af et stærkt kollegaskab, med fleksible arbejdsvilkår, mange udfordringer og spændende arbejdsopgaver samt gode muligheder for faglig og personlig udvikling. Vi prioriterer et godt og åbent beslutningsrum, hvor du vil få konkret indsigt og viden. Vi er ambitiøse, fleksible og alle hjælper, når det brænder på.Løn og ansættelsesvilkår:Aflønning sker efter gældende overenskomst med DS/HK og i henhold til principperne for Ny Løn. Du ansættes i en fast stilling som job- eller virksomhedskonsulent med en aftalebaseret funktion som faglig koordinator.Hvis du vil vide mere:Yderligere oplysninger om stillingen kan fås ved henvendelse til afdelingsleder Lene Winneche, tlf. 29208749 eller Henriette Nymand, tlf.nr. 5157 6163.AnsøgningKlik på ”Ansøg” nedenfor for at udfylde og sende din ansøgning. Alle felter med * skal udfyldes. Først når du har modtaget en kvittering pr. e-mail, har vi modtaget din ansøgning. Ansøgningsfrist: 23 oktober 2022.Ansættelsessamtaler: Torsdag den 27. oktober; evt. 2. samtale den fredag den 28. oktober 2022.Tiltrædelse: 1. december 2022Referencer: Indhentes efter aftaleOm osMagistratsafdelingen for Sociale Forhold og Beskæftigelse yder hjælp til kommunens borgere på social- og beskæftigelsesområdet. Området består af en enhedsforvaltning og en række stabsfunktioner. Magistratsafdelingen beskæftiger omkring 5.000 medarbejdere.Beskæftigelsesområdet er ansvarlig for tilbud til borgere, der står uden for eller er i risiko for at miste tilknytningen til arbejdsmarkedet. Det kan blandt andet være kontanthjælpsmodtagere, ledighedsydelsesmodtagere, revalidender, førtidspensionister, sygedagpengemodtagere samt nyankomne flygtninge og indvandrere.Socialområdet er ansvarlige for kommunens tilbud til personer med handicap, sindslidende, misbrugere samt udsatte børn og unge. Om Aarhus KommuneAarhus Kommune er Jyllands største arbejdsplads. 28.000 professionelle og passionerede kollegaer arbejder hver dag for, at vi er en god by for alle. Som ansat i Aarhus Kommune gør du visioner til virkelighed og skaber udvikling, fællesskab og trivsel. Her er der respekt for faglighed, plads til mangfoldighed og mulighed for udfoldelse. Vi har ambitioner for byen – og for dig. Kom og vær med! Leder- og medarbejderrollerI vedlagte link finder du de fælles Leder- og medarbejderroller i Aarhus Kommune:https://aarhus.dk/job/den-attraktive-arbejdsplads/De fælles leder- og medarbejderroller giver et blik på de forventninger, der stilles til dig, når du som leder eller medarbejder i Aarhus Kommune skal løse den fælles kerneopgave. Ved at synliggøre de forventninger, der stilles – om du er leder eller medarbejder – håber vi på, at vi sammen kan fastholde et godt arbejdsmiljø, en attraktiv arbejdsplads og en kultur med troværdighed, respekt og engagement  23-10-2022
Aarhus Kommune
Indrykket 30. september på JobNet
Indryk gratis dine annoncer på Bilhandel.dk, Retro-app.dk, Ridr.dk og Handyhand.dk