Natur og miljøbørnehuset Viben søger en pædagogmedhjælper i en tidsbegrænset stilling på 15 t./u. i vores storbørnsgruppe. Stillingen ønskes besat hurtigst muligt, eller senest d. 1.januar 2024, og løber frem til 31 juli 2024

Profilbillede

BEMÆRK: Ansøgningsfristen er overskredet

Om jobbet:
Natur og miljøbørnehuset Viben er en integreret institution fordelt på tre grupper. En gruppe for de mindste børn, en gruppe for vores mellembørn, og en gruppe for vores ældste børnehavebørn. Den ledige medhjælperstilling er i vores storbørnsgruppe, hvor børnene er 4-6 år. 

Vi har i Viben fokus på at arbejde sammen som et hus, og vores kommende medhjælper, skal derfor kunne indgå i, og have lyst til, at arbejde med alle tre børnegrupper.

Viben er en natur- og miljøinstitution, som vægter naturen og udelivet højt. Vi opholder os dagligt på vores legeplads, eller i den omgivende natur. Vi har en stor og skøn legeplads, der indeholder en blanding af traditionelle legeredskaber og en vild natur. I dagligdagen har vi fokus på bæredygtighed og natur i den udstrækning, hvor det kan integreres i den pædagogiske dagligdag. 

Omdrejningspunktet for vores pædagogiske arbejde er den gode relation mellem barnet og de voksne. Vores tilgang til det pædagogiske arbejde er, at hvis et barn ikke gør det, der forventes af barnet, er udgangspunktet, at barnet ikke har lært det endnu. Det er derfor det pædagogiske personales opgave at skabe optimale læringsmiljøer for barnet igennem hele dagen.

Vi søger en medhjælper, som:

 • er vild med at lege og være sammen med børn.
 • formår at være igangsættende og nærværende sammen med børnene.
 • er ansvarsbevidst og har mod til at stille spørgsmål til det øvrige pædagogiske personale.
 • Kan have overblikket over en gruppe børn.
 • er loyal overfor beslutninger taget af personalegruppen eller ledelsen, samt i øvrigt efterleve værdierne for det pædagogiske arbejde.
 • er rummelig og fleksibel.
 • er en tydelig voksen, der kan sætte rammer for børnene og sig selv.
 • der er fleksibel ift. Mødetider.
 • er glad for at bruge sin krop- både inde og ude.
 • møder vores forældregruppe med åbenhed og anerkendelse.


Vi kan tilbyde:
 

 • En dejlig mangfoldig børnegruppe.
 • Et hus med engagerede og fagligt dygtige medarbejdere.
 • En samarbejdsvillig og imødekommende forældregruppe.
 • En dejlig legeplads med rig mulighed for at bruge naturen.


Løn og ansættelsesvilkår:
Løn og ansættelsesvilkår vil være i henhold til gældende overenskomst. Endelig lønfastsættelse sker efter forhandling med den forhandlingsberettigede faglige organisation på baggrund af kvalifikationer, medmindre stillingen er omfattet af en forhåndsaftale, som kan danne grundlag for lønfastsættelsen
  
Ugentligt timetal: Deltid

Som udgangsgangspunkt er timerne placeret mandag-tirsdag og hveranden fredag.

Der vil blive indhentet børne- og straffeattest og ansættelse sker under forudsætning af, at attesterne ikke viser, at du er uegnet/uværdig til stillingen. Du kan læse mere her om hvordan vi behandler dine oplysninger her.


Hvis du vil vide mere:
Du kan læse mere om vores afdeling og dagtilbuddet på vores hjemmeside: https://brabranddagtilbud.aarhus.dk/


Ansøgning
Klik på ”Ansøg” nedenfor for at udfylde og sende din ansøgning. Alle felter med * skal udfyldes. Først når du har modtaget en kvittering pr. e-mail, har vi modtaget din ansøgning.
 
Ansøgningsfrist:  29-11-2023

 
  
Om Aarhus Kommune
Aarhus Kommune er Jyllands største arbejdsplads, hvor 28.000 professionelle og passionerede kollegaer hver dag arbejder for at gøre visioner til virkelighed og skabe værdi for borgere og samfundet omkring os. Vi er en arbejdsplads, der vægter faglighed og samarbejde højt og vi tror på, at vores forskelligheder er med til at gøre Aarhus for en god by for alle.   

Sammen arbejder vi for en bæredygtig og inkluderende by, hvor både ansatte, borgere, virksomheder og naturen kan trives og blomstre. Vi har ambitioner for byen – og for dig. Kom og vær med!

 

 

 

INFORMATIONER OM STILLINGEN:

- Arbejdspladsen ligger i:

Aarhus Kommune

-Virksomheden tilbyder:

Tidsbegrænset ansættelse: deltid (15-15 timer ugentligt)

-Arbejdsgiver:

Aarhus Kommune, Jettesvej 2, 8220 Brabrand

-Ansøgning:

Ansøgningsfrist: 29-11-2023; - ansøgningsfristen er overskredet

Se mere her: https://job.jobnet.dk/CV/FindWork/Details/5943007

Denne artikel er skrevet af Emilie Bjergegaard og data er automatisk hentet fra eksterne kilder, herunder JobNet.
Kilde: JobNet