UNIMUKKEN SØGER 2 ENGAGEREDE PÆDAGOGISKE ASSISTENTER TIL BØRNEHAVEN

Profilbillede

BEMÆRK: Ansøgningsfristen er overskredet

NÅR BØRNENE IKKE GØR, HVAD VI FORVENTER AF DEM, ER DET BARE FORDI DE IKKE HAR LÆRT DET ENDNU, DERFOR HAR VI BRUG FOR EN ENGAGERET PÆDAGOG TIL VORES FAGLIGE FÆLLESSKAB

Om jobbet:
Unimukken søger 2 pædagogiske assistenter i børnehaven på 35-37 timer ugentligt med ønske om start snarest eller senest 1.januar 2024 Der er tale om fastansættelse. Vi er et hus i forandring, og arbejder for at finde fodfæste i alt det nye, imens vi ufravigeligt har kerneopgaven for øje. Vi er glade for, at vi i denne proces kan få gavn af dine nye perspektiver og på denne måde sammen skaber det bedste børneliv for vores børn. 

Unimukken ligger i et mangfoldigt område og er normeret til 60 skønne børn fordelt i husets vuggestue og børnehave. Når vi opretholder normeringen, genererer dette 6 voksne i vuggestuen og 6 voksne i børnehaven.  Vi prioriterer at have en høj andel af pædagogfaglige medarbejdere.

I Unimukken bestræber vi os på, at børnene oplever os som deres største fans – vi vil dem, forstår dem og hjælper dem ’over broen’ når de udfordres. Vi er fordelt mellem 2 børnehavegrupper og 2 vuggestuegrupper. Vi har en mission om en stærk professionel samarbejdskultur både internt og mellem begge grupper. Vi gør flittig brug af vores Marte Meo terapeut og vores faglige vejledere når vi skal justere og styrke vores praksis. Vi har et særligt fokus på sprogarbejde, og inddrager forældrene ved, blandt andet, at tilrettelægge hjemmebesøg og forældreforløb, så vi har et udvidet forældresamarbejde. Vi har et tæt samarbejde med vores forældre, og deres oplevelse af Unimukken er meget betydningsfuld for os. 

Unimukken er en del af Brabrand Dagtilbud, hvor vi tillader os at kalde os et fagfagligt dagtilbud, der er dedikeret og har høje ambitioner for kerneopgaven. Vi arbejder ud fra en neuropsykologisk/pædagogisk tilgang, og har et særligt fokus på børn i udsatte positioner, tidlig indsats, stærkere læringsfællesskaber, børns tidlige sprog, og vores styrkede læreplan. I Brabrand Dagtilbud prioriterer vi og sørger vi for at sikre os, at du klædes bedst muligt på, til at varetage vores børns trivsel og udvikling, derfor får du et grundigt introforløb, hvor du vil blive introduceret til vores fælles faglige fundament (se nedenstående link), af vores faglige vejledere samt din pædagogiske leder.

Link til vores fælles faglige fundament: https://brabranddagtilbud.aarhus.dk/media/88539/introduktion-til-paedagogik.pdf

Din profil:
Vi har brug for dig, der forstår at det er de voksnes ansvar at skabe de bedste mulige betingelser for at børnene skal kunne lykkes.

  • Dig, der formår konsekvent at se tingene gennem et børneperspektiv, og handle på det du ser.
  • Dig, der tager ansvar for alle børn – også selvom det ikke er dine primære børn.
  • Dig, der forstår vigtigheden af de gode og tillidsfulde relationer.
  • Dig, der har en ansvarsfølelse af væsentlig karakter.
  • Dig, der trives med struktur på voksenplan, så hvert barn kan udvikle sig og differentieret, har struktur i deres hverdag.
  • Dig, der har mod på systematisk dokumentering (hvis ikke du kan det, så lærer vi dig det).
  • Dig, der trives ved en høj grad af systematik.
  • Dig, der ser en værdi i at’ nørde’ i pædagogik.


Derfor skal du vælge os:
Dagtilbuddet er unikt, da alle dagtilbuddets 6 afdelinger er fysisk tæt placeret, og du vil dermed blive en del af en stor personalegruppe i dagtilbudsregi. Unimukken er placeret i Hus 1, hvor vi deler tag og gymnastiksal med Børnehuset Viben.

I Unimukken vil du møde kollegaer som er passionerede og fagligt dygtige. Du vil møde nogle mennesker som arbejder åbent og ærligt med fokus på at spille hinanden gode. Samt en pædagogisk leder, der er tæt på og er aktivt deltagende i det pædagogiske arbejde blandt andet i forhold til børnetid, stuemøder og ikke mindst fagligt kvalificeret sparring med personalegruppen.

Løn og ansættelsesvilkår:
Løn og ansættelsesvilkår vil være i henhold til gældende overenskomst. Endelig lønfastsættelse sker efter forhandling med den forhandlingsberettigede faglige organisation på baggrund af kvalifikationer, medmindre stillingen er omfattet af en forhåndsaftale, som kan danne grundlag for lønfastsættelsen
  
Ugentligt timetal: Fuldtid

Der vil blive indhentet børne- og straffeattest og ansættelse sker under forudsætning af, at attesterne ikke viser, at du er uegnet/uværdig til stillingen. Du kan læse mere her om hvordan vi behandler dine oplysninger her.

Hvis du vil vide mere:
Du kan med fordel orientere dig via vores hjemme side på: Brabrand Dagtilbud (aarhus.dk) Du er velkommen til at kontakte pædagogisk leder, Sharon Mcleman på telefon nummer 29204286, hvis du har spørgsmål eller ønsker at arrangere et besøg i Unimukken.


Ansøgning
Klik på ”Ansøg” nedenfor for at udfylde og sende din ansøgning. Alle felter med * skal udfyldes. Først når du har modtaget en kvittering pr. e-mail, har vi modtaget din ansøgning.
 
Ansøgningsfrist:  28-11-2023

  
Om Aarhus Kommune
Aarhus Kommune er Jyllands største arbejdsplads, hvor 28.000 professionelle og passionerede kollegaer hver dag arbejder for at gøre visioner til virkelighed og skabe værdi for borgere og samfundet omkring os. Vi er en arbejdsplads, der vægter faglighed og samarbejde højt og vi tror på, at vores forskelligheder er med til at gøre Aarhus for en god by for alle.   

Sammen arbejder vi for en bæredygtig og inkluderende by, hvor både ansatte, borgere, virksomheder og naturen kan trives og blomstre. Vi har ambitioner for byen – og for dig. Kom og vær med!

 

 

 

INFORMATIONER OM STILLINGEN:

- Arbejdspladsen ligger i:

Aarhus Kommune

-Virksomheden tilbyder:

Fastansættelse: fuldtid

-Arbejdsgiver:

Aarhus Kommune, Jettesvej 2, 8220 Brabrand

-Ansøgning:

Ansøgningsfrist: 28-11-2023; - ansøgningsfristen er overskredet

Se mere her: https://job.jobnet.dk/CV/FindWork/Details/5943566

Denne artikel er skrevet af Emilie Bjergegaard og data er automatisk hentet fra eksterne kilder, herunder JobNet.
Kilde: JobNet