ER DU SOCIALRÅDGIVER MED STÆRKE RELATIONELLE KOMPETENCER? SÅ HAR VI BRUG FOR DIG SOM KOLLEGA PÅ FAMILIECENTRET

Profilbillede
dato

BEMÆRK: Ansøgningsfristen er overskredet

Familiecentret søger socialrådgivere/socialformidlere, der vil arbejde relationelt og tværfagligt for at opfylde barnets og familiens ønsker, drømme og håb. Stillingerne er faste og på 37 timer om ugen med opstart 1. maj 2024.

Implementeringen af barnets lov har givet os ekstra opgaver, og derfor opnormerer vi med socialrådgivere både på social- og specialområdet.

Gennem relationen gør du en forskel for børn og deres familier

Inddragelse af barnet i egen sag er en forudsætning for at kunne skabe en forandring for barnet og dets familie. Med udgangspunkt i barnets og forældrenes egne håb, ønsker og drømme arbejder du tæt sammen med familien og dennes private og professionelle netværk med henblik på at skabe forandringer og langsigtede løsninger for og sammen med den enkelte familie.

Opgaveområdet

Familiecentret har myndighedsansvaret for kommunens indsats overfor børn og unge i alderen 0-14 år med behov for særlig støtte jf. servicelovens kapitel 9 og 11.

I arbejdet med børn og deres familier har du fokus på en tidlig, forebyggende og helhedsorienteret indsats. Du har fokus på, hvordan den enkelte familie kan trives bedst muligt i deres livssituation, på familiens ressourcer, på forældrenes muligheder for udvikling af deres forældrekompetencer samt barnets selvhjulpenhed.

Vi søger kollegaer til specialområdet og til socialområdet

I ansøgningen bedes du skrive hvilket område, du ønsker at arbejde med. 

Rådgiver inden for specialområdet

Her kommer du til primært at arbejde med børn med nedsat fysisk eller psykisk funktionsnedsættelse og deres familier. Du kommer til at arbejde både med foranstaltning og med kompenserede ydelser på handicapområdet. 

Rådgiver inden for socialområdet

Her er din primære målgruppe udsatte børn og deres familier. Her arbejdes med et forebyggende perspektiv og dermed også forebyggende indsatser. 

Fælles for de ledige stillinger gælder, at opgaverne blandt andet vil være:

 • råd og vejledning.
 • afklaring af støttebehov.
 • kortere forløb jf. § 11.3.
 • børnefaglige undersøgelser.
 • udarbejdelse af handleplan i samarbejde med familierne. 
 • løbende opfølgning.
 • løbende inddragelse af og samtaler med barnet og dets forældre.
 • behandle ansøgninger om kompenserende ydelser og opfølgninger indenfor serviceloven blandt andet §§ 41/42 samt §§ 44.
 • tværfagligt samarbejde med skoler, dagtilbud og klubber i lokaldistrikterne 
 • håndtering af underretninger. 

Fælles for de ledige stillinger er, at du blandt andet skal afdække barnet og forældrenes ønsker, håb og drømme således, at du sammen med familien kan finde løsninger, der bidrager til en forandring for både børn og forældre. Det betyder også, at du får lov til at bruge dig selv som indsats, hvor der er muligt. 

På Familiecentret prioriterer vi tilgængelighed, kendskab og tæt kontakt til de familier, vi samarbejder med, men også til skoler, institutioner og familiernes nærmiljø. Du vil derfor blive tilknyttet et fast skoledistrikt, som du indgår i tæt samarbejde med og derfor vil komme til at kende godt. Dette understøtter det gode samarbejde med og om familierne.

Vi tilbyder dig:

Et spændende og alsidigt job.

 • En masse dygtige og søde kollegaer.
 • Et fleksibelt arbejde, hvor du langt hen ad vejen selv strukturerer og planlægger din tid og dine arbejdsopgaver.
 • Mulighed for hjemmearbejde.
 • Et omfattende introprogram for alle nyansatte, da vi prioriterer en god opstart for alle.
 • Faglig sparring og supervision.
 • Løbende faglig udvikling.
 • En arbejdsplads som prioriterer et godt arbejdsmiljø.
 • En arbejdsplads, hvor vi prioriterer gode praktikforløb for vores praktikanter. Der er derfor en forventning om, at vi alle løbende bidrager og tager ansvar for de gode praktikforløb som praktikvejleder.

 Så tøv ikke med at sende en ansøgning, hvis:

 • Du har en grunduddannelse som socialrådgiver/socialformidler.
 • Du har erfaring med området (ikke et krav).
 • Du har mod på og lyst til at arbejde relationelt i samarbejdet med borgere og samarbejdspartnere og tager udgangspunkt i familiernes ønsker, håb og drømme.
 • Du formår at balancere og strukturere din tid mellem den borgerettede kontakt, lovmæssige rammer og det administrative arbejde.
 • Du er ressourceorienteret og tør træffe beslutninger og tage myndighedsansvar.
 • Du har fokus på og bidrager positivt til det faglige og sociale fællesskab.

Vi opfordrer alle uanset etnicitet, køn, alder m.v. til at søge, da vi ser en stor styrke i at have en medarbejdergruppe, der ligner det omgivne samfund og dermed de børn og familier, som vi arbejder med. Se for mere om os og vores baggrund ift. ønsket om mangfoldighed i ansættelserne: Mangfoldighed i Familiecentret (aarhus.dk) 

Løn og ansættelsesvilkår:

Løn og ansættelsesvilkår vil være i henhold til gældende overenskomst. Endelig lønfastsættelse sker efter forhandling med den forhandlingsberettigede faglige organisation på baggrund af kvalifikationer.

Stillingerne vil blive aflønnet efter overenskomst med DS/HK.
  
Ugentligt timetal: 37

Stillingen er til enhver tid betinget af en tilfredsstillende offentlig straffeattest. Stillingen er betinget af en anmærkningsfri børneattest til enhver tid.

Hvis du vil vide mere:

Yderligere oplysninger om stillingerne kan fås ved henvendelse til afdelingsleder Tina Olsen på telefon 4185 4524.

Ansøgning

Klik på ”Ansøg” nedenfor for at udfylde og sende din ansøgning. Alle felter med * skal udfyldes. Først når du har modtaget en kvittering pr. e-mail, har vi modtaget din ansøgning.
 
Ansøgningsfrist: 17. marts 2024. Samtaler forventes afholdt den 21 og 22. marts 2024.  

Mere om Familiecentret

Familiecentret består af følgende afdelinger: Modtagelsen, Familierådgivningen, Familieplejen, Team Afløsning, Kontakt- og Støttepersoner, Organisation og Udvikling, Administration, Løn & Personale samt Økonomi.

På Familiecentret er vi godt 300 medarbejdere. Familiecentret ligger på Karen Blixens Boulevard 7 i Gellerup, men dækker hele Aarhus Kommune.

Familiecentret er en del af driftsområdet Børn, Familier og Fællesskaber (BFF). Organisatorisk er driftsområdet Børn, Familier, og Fællesskaber placeret i Magistratsafdelingen for Sociale Forhold og Beskæftigelse.

Du træder ind i… 

… en banebrydende udvikling, hvor Relationel Velfærd er ved at blive etableret som fundament for samarbejdet med børn, familier og fagprofessionelle. Med Relationel Velfærd som tilgang arbejder vi ikke ud fra en plan, som vi eller andre fagpersoner laver på familiens vegne. I stedet lytter vi til familiernes drømme og ønsker om forandring og finder sammen med barnet og familien de rigtige løsninger - så tidligt og tæt på barnets hverdag som muligt. Med henblik på at kunne støtte familierne tidligt og på nye måder, organiserer vi os i nye, tværfaglige teams, hvor medarbejdere fra vores to udførecentre – Børnecentret (der arbejder med socialt udsatte familier) og Center for Specialpædagogiske Børnetilbud (der arbejder med børn med handicap og deres familier) – arbejder tæt sammen med Familiecentrets socialrådgivere.

Læs mere om, hvad vi er godt i gang med og arbejder hen imod her: Helle har fundet ud af, hvordan vi sparer milliarder på de udsatte. Vi skal bare behandle dem som mennesker (zetland.dk).  


Om Aarhus Kommune
Aarhus Kommune er Jyllands største arbejdsplads, hvor 28.000 professionelle og passionerede kollegaer hver dag arbejder for at gøre visioner til virkelighed og skabe værdi for borgere og samfundet omkring os. Vi er en arbejdsplads, der vægter faglighed og samarbejde højt og vi tror på, at vores forskelligheder er med til at gøre Aarhus for en god by for alle.    

Sammen arbejder vi for en bæredygtig og inkluderende by, hvor både ansatte, borgere, virksomheder og naturen kan trives og blomstre. Vi har ambitioner for byen – og for dig. Kom og vær med!

 

17-03-2024

INFORMATIONER OM STILLINGEN:

- Arbejdspladsen ligger i:

Aarhus Kommune

-Virksomheden tilbyder:

-Arbejdsgiver:

Aarhus Kommune, Karen Blixens Boulevard 7, 8220 Brabrand

-Ansøgning:

Ansøgningsfrist: 17-03-2024; - ansøgningsfristen er overskredet

Se mere her: https://job.jobnet.dk/CV/FindWork/Details/6006150

Denne artikel er skrevet af Emilie Bjergegaard og data er automatisk hentet fra eksterne kilder, herunder JobNet.
Kilde: JobNet