Holmstrupgård, afd. Engen søger engageret sundhedsfaglig medarbejder på 37 timer/uge eller efter aftale, pr. 1 marts 2024

Profilbillede
dato

BEMÆRK: Ansøgningsfristen er overskredet

Er du sygeplejerske eller sosu-assistent, og drømmer du om at bruge dine kompetencer i et helt andet set-up end sygehusverdenen? Ønsker du at arbejde med unge i et afgrænset speciale, der vil give dig faglige udfordringer og udvikling? Så vil vi meget gerne modtage en ansøgning fra dig.

Engen er en af Holmstrupgårds specialafdelinger/døgntilbud. Her bor pt 9 unge. Målgruppen er unge med spiseforstyrrelser samt komorbide diagnoser, herunder autisme, selvskadende adfærd og personlighedsforstyrrelser. De unge er tilknyttet Holmstrupgårds interne skoletilbud eller et eksternt skoletilbud. Vi leder efter dig, der har en faglig forståelse for arbejdet med unge med alvorlige spiseforstyrrelser, og har lyst til at udvikle din faglighed i en miljøterapeutisk ramme. 

Jobbeskrivelse 
Din hverdag består i at være en del af det miljøterapeutiske behandlingsarbejde på Engen og deltage i behandling i psykiatrien hvor vores unge er tilknyttet i større eller mindre grad. En del af den miljøterapeutiske behandling involverer også praktisk arbejde på afdelingen. 
Som fast medarbejder bliver du en del af et kontaktpersons-team med 3-4 kolleger for 2-4 unge. Derudover skal du være tæt sparringspartner omkring Engens øvrige unge og deres kontakt-team.
Dine særlige ansvarsområder omkring de unge er bl.a. ugesamtaler, forældrekontakt og samarbejde med relevante interne og eksterne aktører. Sammen med dine kollegaer skal du understøtte de unge i at opretholde en dagsstruktur og medvirke til at skabe et positivt miljø. Du deltager i vores organisatoriske behandlingsstruktur med teammøder, statusmøder og ugentlige behandlingskonferencer og supervisionsforløb. Din overordnede opgave kan beskrives som "det lange seje træk", hvor den unges udvikling hele tiden er pejlemærket. Vi vægter motivationsarbejde og størst mulig inddragelse af de unge, for at styrke deres udvikling og selvstændighed.
Arbejdet veksler mellem dag- og aftenvagter og arbejde hver tredje weekend. Der forekommer vekslende timetal i arbejdsuger. Der udregnes et samlet normtal. 

Vi kan tilbyde:

 • Ansvarsområder omkring sundheds og sygefagligt arbejde, der er knyttet til de unge på Engen. Samarbejde med ambulatoriet PKS og sengeafsnit på Skejby sygehus
 • Ansvarsområder omkring medicinhåndtering og arbejde med UTH beskrivelser.
 • Sygefaglige arbejdsopgaver på Engen, men også opgaver som kan have et tværfagligt islæt på tværs af organisationens øvrige afdelinger.
 • Ansvarsområder omkring undervisning og oplæring i den sundhedsfaglige opgave, af nyansatte og andre faggrupper i organisationen
 • Være en del af et netværk med andre sundhedspersoner og medicinansvarlige på tværs af organisationen

 

Vi ansætter dig, der:

 • Brænder for at arbejde med unge med psykiatriske vanskeligheder, og er indstillet på at arbejdet i perioder er krævende af den enkelte medarbejder.
 • Er afklaret med at skulle handle i situationer med højt følelsesmæssigt pres, som eksempelvis svær selvskade.
 • Er fagligt velfunderet og har en relevant uddannelse og eventuelt erfaring med målgruppen. 
 • Er motiveret for at arbejde med det psykiske arbejdsmiljø samt være en del af et kollegialt samarbejde på Engen. 
 • Ser vigtigheden i dokumentationsarbejdet i det miljøterapeutiske arbejde.
 • Har kørekort til personbil. 
 • Har gode IT kompetencer.

Holmstrupgård
Holmstrupgård er et højt specialiseret socialpsykiatrisk dag- og døgntilbud til unge i alderen 12-23 (30) år med psykiatriske vanskeligheder som skizofreni, autismespektrum-forstyrrelser, opmærksomhedsforstyrrelser, depressive tilstande, spiseforstyrrelser og svær selvskade. 
Holmstrupgård består af 5 døgnafdelinger, intern skole og beskæftigelse, udslusning/efterværn samt flere ambulante behandlingstilbud. Vi tilbyder en helhedsorienteret pædagogisk og miljøterapeutisk behandling på et psykodynamisk grundlag.
Du kan læse mere om Holmstrupgård på vores hjemmeside www.holmstrupgaard.dk.

 

Løn og ansættelsesvilkår fastsættes i forhold til gældende overenskomst. 

Ansøgningsfrist lørdag d. 30 december 2023

Samtaler forventes afholdt fredag d. 12 januar 2024 

 

I tidsrummet 1. december til 22. december kan yderligere oplysninger om stillingen fås, ved henvendelse til afdelingskoordinator Gry Gudmand-Høyer, mail: GRYGUD@rm.dk eller tlf: 29282132. 

Ved særlige spørgsmål er det muligt at kontakte afdelingsleder fra Æblevangen Trine Jepsen på tlf 91174963

Fra d. 2. januar 2024 kan henvendelse ske til afdelingsleder på Engen, Jens Overgaard tlf 51627214 eller mail: jeover@rm.dk 

 

 

 

 

 

 


Stillingen er som udgangspunkt en fuldtidsstilling.

Da Region Midtjylland løbende gennemfører besparelser og omorganiseringer, vil medarbejdere i omplacering, der søger stillingen, have fortrinsret.

INFORMATIONER OM STILLINGEN:

- Arbejdspladsen ligger i:

Aarhus Kommune

-Virksomheden tilbyder:

Fastansættelse: fuldtid

-Arbejdsgiver:

Region Midtjylland, Holmstrupgårdvej 39, 8220 Brabrand

-Ansøgning:

Ansøgningsfrist: 30-12-2023; - ansøgningsfristen er overskredet

Se mere her: https://job.jobnet.dk/CV/FindWork/Details/5951230

Denne artikel er skrevet af Emilie Bjergegaard og data er automatisk hentet fra eksterne kilder, herunder JobNet.
Kilde: JobNet