Plejehjemschef til Ældre og Omsorg distrikt Nord, Aarhus Kommune

Profilbillede
dato

BEMÆRK: Ansøgningsfristen er overskredet

Aarhus Kommune er landets 2. største kommune. Her går vi forrest de store velfærdsområder, og i Ældre og Omsorg arbejder vi hver dag med at skabe meningsfulde liv sammen med og for beboerne på de aarhusianske plejehjem. Ældre og Omsorg er en del af magistratsafdelingen Sundhed og Omsorg. I Ældre og Omsorg har vi sammen ansvaret for driften og udviklingen af kommunens 50 plejehjem. Forvaltningen er inddelt i fire distrikter, hvert ledet af en plejehjemschef. Til distrikt Nord søger vi en plejehjemschef, som kan stå i spidsen for det værdifulde arbejde på 14 plejehjem i det nordlige Aarhus – i et tæt samarbejde med ledere og medarbejdere, som tæller 600 medarbejdere, 14 forstandere og 15 viceforstandere. Det fællesskab har du nu muligheden for at blive en del af.  

 

Du vil som plejehjemschef blive en del af et uhøjtideligt og givende ledelsesfællesskab bestående af forvaltningschefen, yderligere tre plejehjemschefer, to viceplejehjemschefer, stabschefen og lederen af administrationen. De fire plejehjemschefer har et tæt samarbejde i hverdagen med plads til sparring, udvikling og gensidigt støtte. Samarbejdet er præget af en stor faglighed, højt til loftet og en stor grad af handlingskraft, som får hverdagen på skinner. Derudover vil du være en bærende kraft i forhold til at skabe et tæt samarbejde med de øvrige forvaltninger i Sundhed og Omsorg – og være med til at sikre en stærk sammenhængskraft. I det daglige arbejde vil du få et tæt samarbejde med og understøttelse af medarbejderne i ældre- og omsorgsstaben og administrationen.

 

Som plejehjemschef i Aarhus Kommune er du tæt på det levede liv for beboerne. Vi er sammen med beboerne om hverdagslivet, hvor vi er fælles om at udvikle gode naboskaber, skabe liv og sjæl i plejehjemmene. Vi understøtter beboerne i deres ønsker om at balancere fællesskabet med et fortsat ønske om privatliv, fordi vores plejehjem er beboernes hjem. Vi ser et tæt samarbejde med beboerne og pårørende som en forudsætning for, at vores plejehjem kan danne rammen om det gode hverdagsliv. Et samarbejde, hvor både vi og beboernes pårørende tager fælles ansvar for at understøtte, at beboerne er glade og tilfredse i deres liv. Trygge beboere og pårørende er en forudsætning for at Ældre og Omsorg lykkes – og derfor har du som plejehjemschef en vigtig rolle i forhold til at understøtte de pårørende i at være aktiver i beboernes hverdag.

 

Hverdagen på vores plejehjem ønsker vi også udfoldet, så beboerne fortsat kan mærke sammenhængen til vores byrum i hele kommunen og det liv, der leves her. Det gør vi ved at invitere byen og lokalsamfundene ind på plejehjemmene, men også ved at understøtte beboernes muligheder for fortsat at komme i de aarhusianske byrum og lokalsamfund. Vores plejehjem er åbne og byder altid velkommen.

 

At flytte på plejehjem er en ny begyndelse i beboernes liv, og vi glædes hver dag over de mange erfaringer og livshistorier, som vores beboere præger kulturen og hverdagen på plejehjemmene med. Vi er nysgerrige på det enkelte menneske, på det levede liv og på de relationer, som er vigtige for den enkelte beboer. Dette udfolder vi bl.a. i vores arbejde med mennesketavler, som bruges til at sætte fokus på, hvem beboerne er som mennesker, og hvad der er betydningsfuldt for den enkelte. Medarbejderne uddannes i personcentreret omsorg, som skal styrke beboernes individuelle forløb og oplevelse af kvalitet i den daglige pleje over hele døgnet – og vi arbejder systematisk med at skabe gode forløb for beboerne. 

 

Vi har stort fokus på udvikling af netværksledelse og faglige netværk, som er med til at skabe de gode løsninger og løfte den faglige kvalitet på plejehjemmene – samt et vedholdende fokus på plejehjemmenes økonomi, optimering af vagtplanlægning og ind- og udflytningsforløb samt nytænkning ift. fastholdelse og rekruttering af medarbejdere og ledere. 

 

Alt dette er du som plejehjemschef med til at udfolde og udvikle gennem dit lederskab og skal være med til at sætte retning og skabe tydelighed i en ambitiøs forvaltning, der stadig skal udvikle sig sammen med de mennesker vi samarbejder med. Vores motto er: ”Dit problem er mit problem” – og vi ser frem til at høre mere om, hvordan du løfter dette ind i dine ledelsesværdier og ad den vej understøtte Ældre og Omsorgs udvikling. Du går forrest som insisterende delegerende og rammesættende leder, som står stærkt i både med- og modvind. Du har blik for den enkelte forstanders kompetencer og sætter den enkelte i spil i udviklingen af Aarhus Kommunes plejehjem. Vi arbejder med psykologisk tryghed og du understøtter dette arbejde gennem åbenhed, tillid og læring. 

 

I Ældre og Omsorg er et godt MED-samarbejde en af forudsætningerne for at skabe bæredygtige arbejdspladser, hvor trivsel, udvikling og læring går hånd i hånd. Her går du forrest som fyrtårn for det gode samarbejde mellem medarbejdere og ledelse – også på tværs i Ældre og Omsorg og på tværs af Sundhed og Omsorg. 

 

Du kan læse mere i stillingsbeskrivelsen for Driftschef, som er den fælles betegnelse for plejehjemschefer, hjemmeplejechefer og sundheds- og forebyggelseschefer i Sundhed og Omsorg.

 

Vi lægger vægt på, at du:

Ledelsesfagligt:

  • Har en sundhedsfaglig baggrund eller stor indsigt og erfaring fra sundheds- og ældreområdet – og gerne en masteruddannelse i ledelse.
  • Har erfaring med ledelse af ledere og er tryg i at slippe dine ledere og medarbejdere fri i deres arbejde. 
  • Ved, hvad det vil sige at insistere på at skabe værdi for beboerne, styre og udvikle kvaliteten, forfølge mål og skabe gode resultater.
  • Formår at omsætte og implementere strategi og politiske beslutninger sammen med ledere og medarbejdere.
  • Er en dygtig strateg, der kan samarbejde på tværs af Sundhed og Omsorg, Aarhus Kommune og Regionen – med fokus på gode overgange.
  • Har solid erfaring med at arbejde i en kommunal kontekst og trives ved at arbejde i en politisk styret organisation.
  • Kan begå dig sikkert i økonomistyring af driftsenheder og sikre at bebeboerne får det, de skal have, inden for rammerne plejehjemmenes budgetter. 

Personligt:

  • Har stærke kommunikative og relationelle evner, så borgere og pårørende oplever at blive set og hørt.
  • Er visionær og kan skabe naturligt følgeskab, så plejehjemmene arbejder i den rigtige retning.
  • Er positivt indstillet og giver noget af dig selv ved at åben, engageret og handlekraftig i det tætte ledelsessamarbejde.

 

Løn og ansættelsesvilkår

Stillingen ønskes tiltrådt den 1. september 2023

Løn- og ansættelsesvilkår sker efter Overenskomsten for ledere i kommunernes ældre-, sundheds- og handicapområde, kostproduktion m.v. eller Overenskomsten for ledere og mellemledere på ældre- og sundhedsområdet m.v., samt den forhåndsaftale Aarhus Kommune, Sundhed og Omsorg, har indgået med DSR-lederforeningen, Ergoterapeutforeningen, Danske Fysioterapeuter og FOA-Århus.

 Lønnen udgør pt. kr. 829.377,- årligt.

 Endelig lønfastsættelse sker efter aftale med den aftaleberettigede faglige organisation på baggrund af ansøgerens kvalifikationer

 

Vil du vide mere?

Har du spørgsmål til stillingen, så kontakt forvaltningschef Annette Secher på 21820563 eller annsec@aarhus.dk 

 

Ansøgning:

Klik på ”søg job” nedenfor for at udfylde og sende din ansøgning. Alle felter med * skal udfyldes. Først når du har modtaget en kvittering pr. e-mail, har vi modtaget din ansøgning.

 Vi forventer at afvikle jobsamtaler den 26. juni 2023 og 5. juli 2023.

I forbindelse med ansættelse af ledere og chefer anvender vi personprofilering, hvis du går videre til anden samtale, og der vil derfor være profiltilbagemeldinger den 28. juni 2023. 

I Sundhed og Omsorg har vi en generel politik om, at vi indhenter referencer og evt. straffeattest ifm. ansættelser.

 
  
Om os:
Magistratsafdelingen for Sundhed og Omsorg (MSO) i Aarhus Kommune arbejder med omsorg for ældre og sundhed for alle borgere.

 Vores strategi  De fem ledetråde  giver retning til vores arbejde og udfordrer vores adfærd og holdninger – med det simple formål, at vi hver dag bliver en smule bedre til at gøre vores arbejde til gavn for borgerne i Aarhus. Læs mere om vores strategi og forståelsesramme inden første samtale, se  https://www.aarhus.dk/om-kommunen/sundhed-og-omsorg/uddannelse-og-job/lederjob-i-sundhed-og-omsorg/

Som ny leder bliver du mødt af et obligatorisk onboardingprogram, og vi lægger vægt på, at alle vores le-dere løbende kompetenceudvikler sig. Derfor har vi både in house lederuddannelse, og der er mulighed for at tage den akkrediterede lederuddannelse ”Diplomuddannelse i offentlig ledelse” (DOL) over en årrække.

 Aarhus Kommune betragter mangfoldighed som en ressource og opfordrer derfor alle - uanset alder, køn, handicap, livsstil, religion eller etnisk tilhørsforhold - til at ansøge stillingen.

Aarhus Kommune er Jyllands største arbejdsplads. 28.000 professionelle og passionerede kollegaer arbej-der hver dag for, at vi er en god by for alle. Som ansat i Aarhus Kommune gør du visioner til virkelighed og skaber udvikling, fællesskab og trivsel. Her er der respekt for faglighed, plads til mangfoldighed og mulig-hed for udfoldelse. 

Vi har ambitioner for byen – og for dig. Kom og vær med!

INFORMATIONER OM STILLINGEN:

- Arbejdspladsen ligger i:

Aarhus Kommune

-Virksomheden tilbyder:

Fastansættelse: fuldtid

-Arbejdsgiver:

Aarhus Kommune, Grøndalsvej 2, 8260 Viby J

-Ansøgning:

Ansøgningsfrist: 20-06-2023; - ansøgningsfristen er overskredet

Ved skriftlig henvendelse: https://aarhus.career.emply.com/ad/plejehjemschef-til-aeldre-og-omsorg-distrikt-nord-aarhus-kommune/1lyoxz/da

Se mere her: https://job.jobnet.dk/CV/FindWork/Details/5843129

Denne artikel er skrevet af Emilie Bjergegaard og data er automatisk hentet fra eksterne kilder, herunder JobNet.
Kilde: JobNet