Projektleder til Aarhus kommune, Ejendomme

Profilbillede

BEMÆRK: Ansøgningsfristen er overskredet

Om jobbet
Vi søger en engageret kollega som brænder for vedligehold og genopretning af klimaskærm, installationer samt gennemførelse af projekter, m.m. på kommunens bygninger.
 
Vi tilbyder et udviklende job, godt kollegaskab og spændende projekter
Du bliver ansat ved Ejendomme i Teknik og Miljø, som er kommunens fælles ejendomsadministration for vedligehold og genopretning af bygninger og ejendomme for alle magistratsafdelinger. Stillingen oprettes i Ejendomme hvor der er flere teams der arbejder med en spændende portefølje bestående af blandt andet skoler, plejehjem, forsorgshjem, bosteder, bolig, erhverv, administrationsbygninger, sport og kultur. De enkelte afdelinger består af ca. 20 medarbejder.

Opgaverne løses i tæt samarbejde med de forskellige involverede parter, fra den disponerede opgave, over planlægning, udbud, udførelse samt overgang til drift. 

Der anvendes i høj grad digitale værktøjer og programmer i forbindelse med drift, udbud, styring, bygningssyn og vedligeholdelse af bygningernes stamdata m.m.

Du får stor kontakt ud af huset til de bygningsansvarlige, daglige ledere i bygningerne samt de tekniske serviceledere. Dette medfører tilsyn samt møder på lokationerne, hos brugerne og på byggepladserne.

Du vil i høj grad blive udfordret på dine faglige kompetencer og få personlige og faglige udviklingsmuligheder. 

Arbejdsmiljøet er uformelt og humørfyldt

Du skal være en kompetent medspiller i udførelse af Ejendommes blandede opgaveportefølje, du skal se løsninger frem for problemer og agerer proaktivt, selv i en hektisk hverdag hvor der stilles store krav til dig.

Med ansvar for klimaskærm og installationer mm. skal du specifikt:

 • Have ansvar for en bygningsportefølje
 • Deltage i tværfaglige projekter, som f.eks. arbejde med handlingsplaner for farlige stoffer 
 • Have et godt kendskab til den håndværksmæssige udførelse samt byggematerialer
 • Du evner at arbejde både selvstændigt og bidrager naturligt i teamet, hvorfor du også skal have gode kommunikative evner, både mundtligt og skriftligt
 • Håndtere div. akutte problemstillinger
 • Kvalitetssikre og granske udbudsmateriale
 • Varetage rollen som projektleder i forbindelse med vedligeholdelses- og genopretnings-projekter/opgaver fra planlægning til udførelse
 • Udføre bygningssyn og disponere aktiviteterne i kommunens FM-system (MainManager)
 • Deltage i og/eller gennemføre udbudsprocesser på rådgivning, entreprenørydelser og bygherreleverancer
 • Samarbejde med og koordinere mellem entreprenører, rådgivere, myndigheder og brugere
 • Indgåelse af aftaler med rådgiver og entreprenører
 • Styre tid, økonomi og kvalitet samt afrapportere til bygningsejer og intern ledelse
 • Sikre at Aarhus Kommunes politikker følges indenfor bl.a. miljø- og energipolitik, bæredygtighed, arbejdsmiljø (bygherres pligter), sociale klausuler, tilgængelighed.

Hvem er du?

Du er uddannet maskinmester eller ingeniør med minimum 5 års erfaring og indgående forståelse for bygningsteknik, installationer og erfaring med drift og vedligehold 

Du har en bred praktisk erfaring med ejendommes klimaskærm og installationer, meget gerne funderet på et godt teoretisk grundlag. Du har erfaring og specialviden indenfor bygningsteknik

Vi lægger blandt andet vægt på, at:

 • Du handler proaktivt i en kompleks hverdag med mange sideløbende opgaver
 • Du agerer selvstændigt, respektfuld og pligtopfyldende, og kan sikre opgavernes faglige og økonomiske gennemførelse
 • Du har analytiske evner, der gør dig i stand til at skabe et overblik
 • Du har gode samarbejdsevner og er god til at indgå i relation med dine omgivelser
 • Du skal være en nysgerrig og kompetent medspiller og altid se løsninger frem for problemer
 • Du har flair for formidling, både skriftligt og mundtligt

Løn og ansættelsesvilkår
Løn og ansættelsesvilkår vil være i henhold til gældende overenskomst. Endelig lønfastsættelse sker efter forhandling med den forhandlingsberettigede faglige organisation på baggrund af kvalifikationer.

Ugentligt timetal: 37 timer

Kørekort til bil er et krav, og det vil være en fordel, at du kan stille egen bil til rådighed.

Læs mere om Teknik og Miljø, hvad du kan forvente af rekrutteringsprocessen og vores generelle løn- og ansættelsesvilkår her: Bliv en del af Teknik og Miljø (aarhus.dk)

Vil du med på holdet?

Så tryk på ansøgningsknappen og send os ansøgning og CV senest torsdag den 5. oktober 2023.  Alle felter med * skal udfyldes. Først når du har modtaget en kvittering pr. e-mail, har vi modtaget din ansøgning.

Ansættelsesdato 1. december 2023 eller efter nærmere aftale

Vi forventer at holde de første samtaler den 10. oktober 2023 og evt. anden samtale den 12. oktober 2023. 

Yderligere oplysninger om stillingen kan fås ved henvendelse til afdelingsleder Poul Saaby, tlf.: +45 4185788.
  
Om Aarhus Kommune
Aarhus Kommune er Jyllands største arbejdsplads. 28.000 professionelle og passionerede kollegaer arbejder hver dag for, at vi er en god by for alle. Som ansat i Aarhus Kommune gør du visioner til virkelighed og skaber udvikling, fællesskab og trivsel. Her er der respekt for faglighed, plads til mangfoldighed og mulighed for udfoldelse. Vi har ambitioner for byen – og for dig. Kom og vær med!

 
Leder- og medarbejderroller
I vedlagte link finder du de fælles Leder- og medarbejderroller i Aarhus Kommune:
https://aarhus.dk/job/den-attraktive-arbejdsplads/

De fælles leder- og medarbejderroller giver et blik på de forventninger, der stilles til dig, når du som leder eller medarbejder i Aarhus Kommune skal løse den fælles kerneopgave. Ved at synliggøre de forventninger, der stilles – om du er leder eller medarbejder – håber vi på, at vi sammen kan fastholde et godt arbejdsmiljø, en attraktiv arbejdsplads og en kultur med troværdighed, respekt og engagement
 
 

INFORMATIONER OM STILLINGEN:

- Arbejdspladsen ligger i:

Aarhus Kommune

-Virksomheden tilbyder:

Fastansættelse: fuldtid

-Arbejdsgiver:

Aarhus Kommune, Karen Blixens Boulevard 7, 8220 Brabrand

-Ansøgning:

Ansøgningsfrist: 05-10-2023; - ansøgningsfristen er overskredet

Se mere her: https://job.jobnet.dk/CV/FindWork/Details/5913275

Denne artikel er skrevet af Emilie Bjergegaard og data er automatisk hentet fra eksterne kilder, herunder JobNet.
Kilde: JobNet