Viceforstander til Generationernes Hus, Plejehjem Hus 3

Profilbillede

BEMÆRK: Ansøgningsfristen er overskredet

Viceforstander søges til Plejehjemmet Hus 3, Generationernes Hus: 

Kom og vær med til at udvikle vores moderne plejehjem, hvor fællesskabet og det levede liv er i højsædet – og hvor beboeres og medarbejderes trivsel går hånd i hånd.

Stillingsbeskrivelse

På Plejehjemmet Hus 3 brænder vi for at skabe et godt hverdagsliv for beboerne. Hos os er værdibaseret ledelse en del af hverdagen, ligesom inddragelse og medansvar er kendetegnende for vores hverdag. Vores mål er fælles: Vi vil det bedste for vores beboere. 

Vores plejehjem er en integreret del af Generationernes Hus, som samler generationer under samme tag og sætter rammerne for fællesskab og samvær. Her er både en integreret daginstitution, handicaptilbud og ældreboliger samt to plejehjem. Det summer af liv, og vi elsker de mange muligheder som vores unikke rammer giver os. Et højdepunkt er eksempelvis når vi får besøg fra børnene fra vuggestuen og børnehaven.

Ideen med huset er at skabe de bedst mulige forudsætninger for fællesskaber på tværs af generationer. Det er vi godt i gang med, men der er stadig mange muligheder for udvikling. 

Vi søger en viceforstander, som vil være med til at understøtte den daglige drift, højne fagligheden, gøre Plejehjemmet Hus 3 til et endnu bedre sted at være for både beboerne, pårørende og medarbejdere og som samtidig vil være med til at afprøve mulighederne for udvikling af fællesskaber.

Du skal søge stillingen som viceforstander hos os fordi du:

 • Brænder for at gøre en forskel og være med til at skabe det bedste hverdagsliv for beboerne
 • Ønsker at være medskaber af et godt arbejdsmiljø med fokus på tværfaglighed og psykologisk tryghed
 • Har lyst til at gå foran når det kommer til at højne den sundhedsfaglige kvalitet, understøtte stabil oplæring og onboarding
 • Gerne vil bidrage til understøttelse af struktur og kultur i hverdagen og være med til nytænkning og afprøvning af nye tiltag
 • Smiler ved tanken om at være en del af et særligt hus for fællesskaber, hvor der er fart over feltet, engagement og nærvær, og hvor humor er en del af hverdagen.

Du kommer til at arbejde tæt sammen med Liselotte, som er forstander. Liselotte har været forstander siden efteråret 2022, og nu er det tid til at en viceforstander bliver en del af holdet i Hus 3. Liselotte har flere års ledelseserfaring, er uddannet ergoterapeut og har tidligere arbejdet i Region Midtjylland.

I huset har vi en kultur med fokus på læring og udvikling. Vi vægter tværfaglighed højt, og vi går langt for at hjælpe hinanden - opgaven er først løst, når alle er i mål. Vi har blik for at skabe udvikling, og samtidig er vi også optaget af at skabe gode strukturer og arbejdsgange, sådan at driften kører planmæssigt.

Om Plejehjemmet Hus 3, Generationernes Hus

Generationernes Hus har to plejehjemsafsnit, hvoraf Hus 3 er det ene. I Hus 3 bor 43 beboere og fra januar forventer vi at åbne en ny etage, hvilket betyder, at nye beboere flytter ind og nyt personale skal rekrutteres og introduceres. 

Plejehjemmet er organisatorisk en del af distrikt MidtØst under Ældre og Omsorg, hvor der er 12 plejehjem. Alle forstandere og viceforstandere samt plejehjemschefen indgår i et ledernetværk som kontinuerligt mødes, hvor ledelsesemner drøftes, viden deles og hjælp hentes.

Udover ældreområdet rummer Generationernes Hus 40 ungdomsboliger, 40 familieboliger, 24 handicapboliger og et dagtilbud med plads til 150 børn. Endelig rummer stueetagen i huset en cafe, en multisal og en sundhedsklinik. Selve huset er meget moderne og rummer en række lækre fælleslokaler, som alle beboeren kan benytte sig af: træningslokale, musikstudie, forsamlingshus, orangeri, træværksted, sanserum m.v.

Børn og ældre træner, bevæger og hygger sig sammen til musik og aktivitet, og vi har beboere i handicaptilbuddet og på plejehjemmet, der arbejder i cafeen. Udover Leg på Plejehjemmet har vi netop startet Samspil på Plejehjemmet. Begge aktiviteter finder sted ugentligt og indebærer at både vuggestue- og børnehavebørn kommer på plejehjemmet og har leg med beboerne.

Du kan læse mere om huset på Generationernes Hus hjemmeside: Generationernes Hus (aarhus.dk) 

 

Et kig ind i din hverdag som viceforstander i Plejehjemmet Hus 3:

Som viceforstander, vil du komme til at:

 • Styrke den faglige kvalitet og være tæt på medarbejderne, når I sammen løser de sundhedsfaglige opgaver, hvor du fokuserer på den praksisnære læring
 • Sikre kompetencer jf. Borgersikker Sygepleje
 • Sikre kvalitet i dokumentation
 • Understøtte introduktionsprogrammer
 • Tage del i ledelsens weekenddækning
 • Engagere dig i livet på plejehjemmet og være sammen med husets beboere
 • Løbende sparre med Liselotte, sådan at I hele tiden er afstemt
 • Løse daglige ad hoc-opgaver i dialog med Liselotte
 • Sparre med plejehjemsforvaltningens kvalitetsudviklere om forbedringstiltag
 • Mødes med det øvrige ledelsesteam i distriktet og plejehjemschefen for distrikt MidtØst. På møderne præsenteres I for nye tiltag og indsatser og har faglige og ledelsesmæssige drøftelser.

Hvis du vil høre en forstander og en plejehjemschef fortælle, så klik ind på linket her:
Bliv forstander i Aarhus Kommune - YouTube

Du er også meget velkommen til at aftale med Liselotte, at du kan komme forbi og hilse på.

Vi lægger vægt på, at du:

 • Har en sundhedsfaglig profil – gerne sygeplejerske. Du hviler i din faglighed, brænder for kvalitetsforbedring i praksis og elsker at lære fra dig
 • Har kendskab til at arbejde i en kommunal organisation (gerne Magistratsafdelingen for Sundhed og Omsorg) og finder det naturligt at skabe samarbejdsrelationer på tværs af teams og afdelinger
 • Har erfaring med eller lyst til ledelse og glæder dig til indgå i et tillidsfuldt ledelsesfællesskab med Liselotte
 • Tager medansvar for at beboere og pårørende har et godt hverdagsliv og skaber et godt samarbejde gennem dine stærke relationelle og kommunikative kompetencer
 • Er rolig, tålmodig og tillidsfuld og håndterer komplekse situationer med overblik, refleksion og handlekraft
 • Har mod på at understøtte udvikling og forandring – både sundhedsfagligt og kulturelt – og kan balancere mellem drift og udvikling
 • Arbejder struktureret, er reflekteret og nysgerrig på forskellige perspektiver og følger ting til dørs. 

Løn og ansættelsesvilkår

Stillingen ønskes tiltrådt den 1. august med start den 15. august 2023. 

Løn- og ansættelsesvilkår sker efter Overenskomsten for ledere i kommunernes ældre-, sundheds- og handicapområde, kostproduktion m.v., samt den forhåndsaftale Aarhus Kommune, Sundhed og Omsorg, har indgået med DSR-lederforeningen, Ergoterapeutforeningen, Danske Fysioterapeuter og FOA-Århus.

Lønnen udgør pt. kr. 485.090,41 kr. årligt ekskl. pension.

Endelig lønfastsættelse sker efter aftale med den aftaleberettigede faglige organisation på baggrund af ansøgerens kvalifikationer

Vil du vide mere?

Har du spørgsmål til stillingen, så kontakt forstander Liselotte Enggaard Hansen på tlf.: 24427352 eller mail: lienh@aarhus.dk.

 

Ansøgning:

Klik på ”søg job” nedenfor for at udfylde og sende din ansøgning. Alle felter med * skal udfyldes. Først når du har modtaget en kvittering pr. e-mail, har vi modtaget din ansøgning.

 Vi forventer at afvikle jobsamtaler den 21. og den 28. juni 2023.

I forbindelse med ansættelse af ledere og chefer anvender vi personprofilering, hvis du går videre til anden samtale, og der vil derfor være profiltilbagemeldinger den 26. juni 2023.

1. Samtalerunde

Dato og klokkeslæt: d. 21. juni 2023 i tidsrummet 08.00 – 15.30

Sted: Folkehuset Møllestien, Grønnegade 10, 8000 Aarhus C
Mødelokale: mødelokale 2, kælderen

Profiltilbagemeldinger til kandidater

Dato og klokkeslæt: den 26. juni 2023 i tidsrummet 08:00 - 15:30.

Sted: Grøndalsvej 2, 8260 Viby 

2. Samtalerunde

Dato og klokkeslæt: d. 28. juni 2023 i tidsrummet 11.00 – 16.00

Sted: Folkehuset Møllestien, Grønnegade 10, 8000 Aarhus C
Mødelokale: mødelokale 2, kælderen

 

 I Sundhed og Omsorg har vi en generel politik om, at vi indhenter referencer og evt. straffeattest ifm. ansættelser.

 
  
Om os:
Magistratsafdelingen for Sundhed og Omsorg (MSO) i Aarhus Kommune arbejder med omsorg for ældre og sundhed for alle borgere.

 Vores strategi  De fem ledetråde  giver retning til vores arbejde og udfordrer vores adfærd og holdninger – med det simple formål, at vi hver dag bliver en smule bedre til at gøre vores arbejde til gavn for borgerne i Aarhus. Læs mere om vores strategi og forståelsesramme inden første samtale, se  https://www.aarhus.dk/om-kommunen/sundhed-og-omsorg/uddannelse-og-job/lederjob-i-sundhed-og-omsorg/

Som ny leder bliver du mødt af et obligatorisk onboardingprogram, og vi lægger vægt på, at alle vores le-dere løbende kompetenceudvikler sig. Derfor har vi både in house lederuddannelse, og der er mulighed for at tage den akkrediterede lederuddannelse ”Diplomuddannelse i offentlig ledelse” (DOL) over en årrække.

 Aarhus Kommune betragter mangfoldighed som en ressource og opfordrer derfor alle - uanset alder, køn, handicap, livsstil, religion eller etnisk tilhørsforhold - til at ansøge stillingen.

Aarhus Kommune er Jyllands største arbejdsplads. 28.000 professionelle og passionerede kollegaer arbej-der hver dag for, at vi er en god by for alle. Som ansat i Aarhus Kommune gør du visioner til virkelighed og skaber udvikling, fællesskab og trivsel. Her er der respekt for faglighed, plads til mangfoldighed og mulig-hed for udfoldelse. 

Vi har ambitioner for byen – og for dig. Kom og vær med!

INFORMATIONER OM STILLINGEN:

- Arbejdspladsen ligger i:

Aarhus Kommune

-Virksomheden tilbyder:

Fastansættelse: fuldtid

-Arbejdsgiver:

Aarhus Kommune, Thit Jensens Gade 3, Aarhus Ø, 8000 Aarhus C

-Ansøgning:

Ansøgningsfrist: 18-06-2023; - ansøgningsfristen er overskredet

Ved skriftlig henvendelse: https://aarhus.career.emply.com/ad/viceforstander-til-generationernes-hus-plejehjem-hus-3/iebq5u/da

Se mere her: https://job.jobnet.dk/CV/FindWork/Details/5844117

Denne artikel er skrevet af Emilie Bjergegaard og data er automatisk hentet fra eksterne kilder, herunder JobNet.
Kilde: JobNet