Børnehuset Fusijama i Brabrand søger en pædagog eller pædagogiske assistent på 35 – 37 timer pr. uge med tiltrædelse 01.01.2024 eller snarest derefter.

Profilbillede
dato

BEMÆRK: Ansøgningsfristen er overskredet

Fusijama er en integreret institution, men den aktuelle stilling er i børnehavegruppen.

Kunne du tænke dig at blive en del af Fusijama, hvor vi i fællesskab giver alle børn den bedst mulige dag, hvor vi samarbejder, hjælper hinanden og sparre for at opnå faglighed på højeste niveau.

Om du er nyuddannet eller har stor erfaring spiller ingen rolle, bare du har lyst til at være vores nye kollega. 

 

Om jobbet:
Børnehuset Fusijama er en del af Tovshøj Dagtilbud, der består af 7 afdelinger. Med afsæt i Aarhus Kommunes Børne & Ungepolitik har vi fælles fokus på stærke fællesskaber, det gode børneliv og pædagogisk kvalitet.

I Tovshøj Dagtilbud har vi særlig fokus på børns følelsesmæssige udvikling, tilknytning strategier og sprog.  

Fusijama er normeret til 20 vuggestuebørn og 32 børnehavebørn. I Fusijama har vi fokus på læringsmiljøer, børns deltagelsesmuligheder, sprog, der understøtter børnenes trivsel og udvikling og bredere børnefællesskaber. Vi arbejder kontinuerligt med at skabe læringsmiljøer, hvor der er læring gennem hele dagen, og hvor vi har fokus på, at børnene har størst muligt udbytte af de aktiviteter og det samspil, som vi tilbyder dem.

Vi vil gerne give børnene en oplevelse af fællesskab, og vi ønsker, at betydningsfulde og nærværende relationer til andre børn og voksne skal danne grundlag for alt trivsel, leg, læring og udvikling, som finder sted. 

Vi arbejder relations og ressourceorienteret, både i forhold til børn og forældre. 

Vi har en mangfoldig børne- og forældregruppe, med forskellige kulturelle baggrunde. Vores forældresamarbejde er åbent og baseret på respekt og dialog.

Din profil:
Vi søger en uddannet pædagog:

 • Der er ambitiøs og sætter fagligheden højt i det daglige arbejde med børn, forældre og kollegaer.
 • Der vægter og formår at skabe mindre børnefællesskaber, hvor det enkelte barn oplever sig set, hørt og forstået.   
 • Er tydelig, har et godt overblik og kan navigere i en travl og uforudsigelig hverdag.
 • Er robust og stabil samt kan trække faglige og personlige grænser.
 • Er positiv, nysgerrig og anerkendende i forhold til det pædagogiske arbejde. 
 • Er aktiv, energisk, fyldt med engagement og godt humør.


Vi kan tilbyde:

 • 52 dejlige og glade børn.
 • 12 engageret faglig og ambitiøse kollegaer.
 • Et hus der arbejder ud fra devisen ”Børn gør det så godt de kan”.
 • Et spændende hus med et faglig højt aktivitetsniveau.
 • En struktureret hverdag hvor der også er plads til sjov spontanitet.
 • Tæt og tillidsfuldt forældresamarbejde. Hvor vi som noget nyt er begyndt at tage på hjemmebesøg og lave forældreforløb. 
 • Mulighed for tværfagligt samarbejde med talepædagoger, psykologer m.m..
 • Et hus i udvikling. Vi er optaget af tilknytningsteorien og relationskompetence og hvordan vi anvender den viden aktivt i vores praksis, både i forhold til børn, forældre og os selv. 
 • Et udviklende miljø med fokus på faglighed, engagement og arbejdsglæde. 
 • Et hus med mulighed for efteruddannelse.
 • Et hus med et godt samarbejde, hvor der er plads til humor og forskellighed.
 • Et hus hvor vi tænker i muligheder og der er plads til at afprøve en ny ide. 
 • Et godt udemiljø som vi bruger aktivt, tæt på Haslebakker, søer, skov og byggelegepladsen Troldhøj. 
 • Intro- forløb på tværs af dagtilbuddet.
 • Vi tager på ture på tværs af huset f.eks springhallen.
   

Løn og ansættelsesvilkår:
Løn og ansættelsesvilkår vil være i henhold til gældende overenskomst. Endelig lønfastsættelse sker efter forhandling med den forhandlingsberettigede faglige organisation på baggrund af kvalifikationer, medmindre stillingen er omfattet af en forhåndsaftale, som kan danne grundlag for lønfastsættelsen
  
Ugentligt timetal: Fuldtid

Der vil blive indhentet børne- og straffeattest og ansættelse sker under forudsætning af, at attesterne ikke viser, at du er uegnet/uværdig til stillingen. Du kan læse mere her om hvordan vi behandler dine oplysninger her.

Hvis du vil vide mere:

Har du spørgsmål eller vil vide mere om stillingen, er du velkommen til at kontakte pædagogisk leder Susanne Hamborg tlf. nr. 29644984 eller på mail Suham@aarhus.dk.


Ansøgning

Kan du se dig selv i denne stilling vil vi glæde os til at modtage en ansøgning fra dig. 
Klik på ”Ansøg” nedenfor for at udfylde og sende din ansøgning. Alle felter med * skal udfyldes. Først når du har modtaget en kvittering pr. e-mail, har vi modtaget din ansøgning.
 
Ansøgningsfrist:  30-11-2023
 
Samtaler afholdes løbende.

Om os
Du kan også læse mere om os og dagtilbuddet på vores hjemmeside: https://tovshoejdagtilbud.aarhus.dk/ 
  
Om Aarhus Kommune
Aarhus Kommune er Jyllands største arbejdsplads, hvor 28.000 professionelle og passionerede kollegaer hver dag arbejder for at gøre visioner til virkelighed og skabe værdi for borgere og samfundet omkring os. Vi er en arbejdsplads, der vægter faglighed og samarbejde højt og vi tror på, at vores forskelligheder er med til at gøre Aarhus for en god by for alle.   

Sammen arbejder vi for en bæredygtig og inkluderende by, hvor både ansatte, borgere, virksomheder og naturen kan trives og blomstre. Vi har ambitioner for byen – og for dig. Kom og vær med!

 

 

 

INFORMATIONER OM STILLINGEN:

- Arbejdspladsen ligger i:

Aarhus Kommune

-Virksomheden tilbyder:

Fastansættelse: fuldtid

-Arbejdsgiver:

Aarhus Kommune, Janesvej 29 A, 8220 Brabrand

-Ansøgning:

Ansøgningsfrist: 30-11-2023; - ansøgningsfristen er overskredet

Se mere her: https://job.jobnet.dk/CV/FindWork/Details/5943395

Denne artikel er skrevet af Emilie Bjergegaard og data er automatisk hentet fra eksterne kilder, herunder JobNet.
Kilde: JobNet