Forretningsanalytiker til Forsvarets Vedligeholdelsestjeneste i Brabrand

Profilbillede
dato

BEMÆRK: Ansøgningsfristen er overskredet

Vil du være med til at skabe retningen for Forsvarets foretrukne leverandør af vedligehold? Motiveres du af at drive strategisk forretningsudvikling i en kompleks organisation med en stejl læringskurve?

Som ansat i Forsvarets Vedligeholdelsestjeneste (FVT) gør du en afgørende forskel for Forsvarets beredskab og operationer. Dit kendskab til Forsvarets og værnenes funktionsvilkår danner grundlaget for FVT forretningsstrategier, og du kommer til at arbejde tæt sammen med beslutningstagere på tværs af Forsvarsministeriets Departement, Forsvarskommandoen og Forsvarsministeriets Materiel- og Indkøbsstyrelse.

Om os

Du bliver en del af Forretningsafdelingens Strategi- og analysesektion i Brabrand, som bl.a. varetager FVT strategiske udvikling og identificerer nye forretningsmuligheder inden for f.eks. 3D print og teknologisk udvikling, udvikler business cases og driver organisationens performance management dashboard og business intelligence.

Strategi- og analysesektionen består af 12 engagerede militære og civile medarbejdere med ekspertise inden for bl.a. Forsvarets virke, virksomhedsledelse, industriel produktion, BI-analyser, organisationsudvikling m.v. Vi anvender vores kompetencer i samspil for at sikre helhedsorienterede løsninger, og sparring er derfor en naturlig del af hverdagen, hvor der er plads til at tænke højt, når gode idéer opstår. I sektionen har vi en uformel omgangstone, med fokus på sammenhold.

Forretningsafdelingen forventer at udvikle en bredere opgaveportefølje over de næste par år med strategi- og analysesektionen som kerne.

Om stillingen

I stillingen som militær forretningsanalytiker får du ansvar for at identificere, eksekvere og følge op på forskellige udviklingsprojekter. Du leverer analyser og koncepter til direktionen med udgangspunkt i kundernes (værnenes) og FVT behov samt analyser ifm. Forsvarsforliget. Dit arbejde kommer til at foregå på tværs af alle værn og kommandoer og i samarbejde med forskellige dele af Forsvarskommandoen, hvor du bl.a. varetager følgende opgaver:
- Militærfaglig input til FVT analyser
- Beslutningsoplæg, som gør ledelsen i stand til at træffe oplyste og strategiske beslutninger
- Udarbejdelse af forretningsanalyser og business cases
- Strategi- og forretningsudvikling
- Forberedelse til Forsvarsforlig
- Implementering af strategier og koncepter baseret på dine analyser

Du vil arbejde i et krydsfelt mellem forskellige styrelser og under hensyntagen til en bred palet af love, regler og kulturer, godt støttet af professionelle og fagligt dygtige civile og militære kollegaer.

Du kommer til at arbejde meget selvstændigt med stabsarbejder og behandling af forskellige problemstillinger samt bringe nye ideer i spil og bidrage til at omsætte dem til konkret handling.
Du vil indgå i projekt- og arbejdsgrupper inden for sagsområder, hvor du vil repræsentere Vedligeholdelsestjenesten.

Til understøttelse af din udvikling vil du i starten af ansættelsen få mulighed for at deltage på flere kurser, som kan kræve rejsedage. Derudover skal du forvente et antal rejsedage om året. Rejseaktiviteten kan i perioder være hyppig, men er i langt overvejende grad dagsrejser til besøg ved samarbejdspartnere og værksteder.

Vi vægter fleksibilitet højt, der er derfor mulighed for hjemmearbejdsdage, hvor det ikke påvirker leveringen af opgaver inden for deadline.

Om dig

Du har en faglig relevant bagrund. Ideelt set er du major/orlogskaptajn (M331), men du kan også være en erfaren kaptajn/kaptajnløjtnant (M321), der kan dokumentere optagelse på Master i Militære Studier (MMS). I så fald vil der være mulighed for at indgå en uddannelsesaftale, og du vil i perioden frem til en eventuel udnævnelse i stillingen, bestride stillingen som funktion i højere stilling.

Du er ambitiøs og motiveres af at arbejde i en kompleks organisation, hvor der er meget at lære og stort manøvrerum. Du udviser ansvarlighed og er god til at formidle strategiske budskaber. Det er afgørende, at du leverer dine opgaver inden for deadline.

Du besidder en bred virksomhedsforståelse, gode analytiske evner samt gode koordinations- og samarbejdsevner, der bevirker, at du formår at skabe kvalificerede logistiske løsninger. Du kommunikerer klart og tydeligt såvel skriftligt som mundtligt.

- Du har en relevant militær eller civil uddannelse.
- Du har tidligere arbejdet med forretningsudvikling og logistik, evt. i en vedligeholdelsesorganisation.
- Du har et stærkt drive samt et mindset, som gør dig i stand til at balancere de vilkår, der gør sig gældende i en militær struktur drevet af konkurrencedygtige og forretningsmæssige principper.
- Du er analytisk stærk med fokus på procesoptimering, styring og udvikling.
- Du har erfaring med projektledelse fra en tidligere stilling.
- Kendskab til Forsvarets organisationen bredt er en absolut fordel.
- Du har kendskab til SAP og gerne SAP PM, SAP MM og SAP PS.

Vi sørger for, at du bliver godt klædt på gennem et skræddersyet introduktionsforløb ud fra din baggrund og kompetencer.

Ansættelsesvilkår

Stillingen besættes efter protokollat til overenskomst for akademikere i staten om officerer under Forsvarsministeriet.
Stillingen er indplaceret i løngruppe 5, som omfatter majorer og orlogskaptajner. Er du allerede ansat i Forsvarsministeriets Koncern, vil du fortsat være ansat i henhold til gældende aftaler mellem Forsvarsministeriets Personalestyrelse og Hovedorganisationen af Officerer i Danmark om løn og ansættelsesvilkår for tjenestemandsansatte eller overenskomstansatte officerer i Forsvaret.
Som ansat i Forsvarsministeriets koncern er du omfattet af nogle særlige vilkår. Du skal bl.a. kunne sikkerhedsgodkendes og opretholde sikkerhedsgodkendelsen under hele ansættelsesforløbet.

Du har som ansat pligt til at forrette tjeneste uden for landets grænser, herunder ved enheder i internationale operationer med henblik på deltagelse i konfliktforebyggende, fredsbevarende, fredsskabende, humanitære og andre lignende operationer.

Ansættelsen er betinget af, at du kan bestå Forsvarets fysiske basiskrav og ved helbreds- og tandlægevurderinger erklæres for fuldt egnet til udsendelse i internationale operationer.

Dit faste tjenestested er Brabrand.

KONTAKT OG ANSØGNING
Hvis du vil vide mere om stillingen, er du meget velkommen til at kontakte chefkonsulent Terkel Hilkjær på telefon 5086 9622.

Hvis du har spørgsmål til løn eller ansættelsesvilkår, kan du kontakte HR-Konsulent Sandra Bengtson Heede, Forsvarsministeriets Personalestyrelse på telefon 728 19172.

Ansøgningsfristen er den 1. januar 2024. Samtaler forventes afholdt umiddelbart herefter. Ansættelse efter aftale.

Du må gerne vedlægge de FOKUS bedømmelser, du finder relevante for stillingen.

Såfremt du er udpeget til INTOPS, skal du gøre opmærksom på dette i din ansøgning.

I Forsvarsministeriets organisation tror vi på, at mangfoldighed styrker opgaveløsningen. Derfor opfordrer vi alle interesserede uanset baggrund til at søge stillingen.

OM FORSVARETS VEDLIGEHOLDELSESTJENESTE
Forsvarets Vedligeholdelsestjeneste er en kvalitetsledelses og arbejdsmiljøbevidst servicevirksomhed, der vedligeholder, reparerer og modificerer Forsvarets materiel. En del af virksomheden er i dag ISO og arbejdsmiljøcertificeret, hvilket forventes at blive udbredt til hele organisationen. Myndigheden beskæftiger ca. 1700 medarbejdere.

Forsvarets Vedligeholdelsestjeneste består af en Vedligeholdelsesdivision med seks vedligeholdelsesområder fordelt geografisk over hele landet, og en Planlægnings- og Koordinationsdivision beliggende i Brabrand. De seks Vedligeholdelsesområder er specialiseret i at reparere, vedligeholde og modificere specifikke materielsystemer inden for deres faglige søjle. Planlægnings- og Koordinationsdivisionen består af en Forretningsafdeling og en Driftsafdeling, som varetager koordinerende planlægning, uddannelse, styring, controlling og udvikling af Forsvarets Vedligeholdelsestjeneste.

Ud over at reparere og vedligeholde Forsvarets materiel så støtter Forsvarets Vedligeholdelsestjeneste Forsvarets operationer og missioner med veluddannet militært teknisk personel, der udlånes til Forsvarets enheder iht. aftalte planlægning eller ad hoc i særlige tilfælde.

INFORMATIONER OM STILLINGEN:

- Arbejdspladsen ligger i:

Aarhus Kommune

-Virksomheden tilbyder:

Fastansættelse: fuldtid

-Arbejdsgiver:

Sødalsparken, Brabrand, Sødalsparken , 8220 Brabrand

-Ansøgning:

Ansøgningsfrist: 01-01-2024; - ansøgningsfristen er overskredet

Se mere her: https://job.jobnet.dk/CV/FindWork/Details/5943487

Denne artikel er skrevet af Emilie Bjergegaard og data er automatisk hentet fra eksterne kilder, herunder JobNet.
Kilde: JobNet