Holmstrupgård, afdeling Lunden, søger en koordinator til en fast 37-timers stilling pr. 1. maj 2024 eller snarest derefter

Profilbillede
dato

BEMÆRK: Ansøgningsfristen er overskredet

Er du uddannet pædagog, ergoterapeut, sygeplejerske, Sosu-assistent, psykomotorisk terapeut eller fysioterapeut? Har du flair for planlægning, overblik og struktur, og er du interesseret i arbejdet med unge og socialpsykiatri? Så er det måske lige dig, vi mangler på afdeling Lunden

Afdelingen 
Målgruppen på afdeling Lunden er unge med diagnoser inden for det psykiatriske område. Gruppen er ikke afgrænset til bestemte diagnoser, men sammensættes ud fra en konkret vurdering af den enkelte unge og gruppen på afdelingen.

Engagement, ambitioner, faglig dygtighed og godt kollegaskab er fremtrædende og vægtes højt i medarbejdergruppen, som er tværfagligt sammensat og består af sosu-assistenter, pædagoger, ergoterapeuter og fysioterapeuter. 
Har du erfaring fra arbejdet på en døgninstitution? Så er du godt klædt på til denne opgave, men det er ikke et krav. Opgaven kalder på en lyst og et engagement til at arbejde med administrative arbejdsopgaver i et tæt samarbejde med afdelingsleder og øvrige medarbejdere.

Arbejdsopgaver: 

 • Administrativt og koordinerende arbejde på afdelingen på alle hverdage
 • Overblik over – og koordinering af afdelingskalender/opgaver i løbet af dagen og ugen i forhold til mødeplaceringer og normeringer i vagtplan
 • Udarbejdelse af vagtplaner
 • Vikaradministration, indkaldelse til vikarmøder samt deltagelse i disse 
 • Medvirke ved samtaler og ansættelse af vikarer, sammen med afdelingsleder
 • Introduktion til arbejdet på Holmstrupgård samt udarbejde introplaner for nye medarbejdere og koordinering af dette 
 • Overblik over/hjælp til medarbejderes tilmelding til e-læring og hands-on kurser, samt sikre at disse formidles videre i forbindelse med vagtplanlægning
 • Udarbejdelse og koordinering ift. teammødeoversigt, individuel plan og statusmøder – procesplan og opdatering og formidling af denne 
 • Koordinering af deadlines i forhold til skriftligt materiale 
 • Referent til statusmøder, netværksmøder m.fl. 
 • Deltage i morgen- og eftermiddagsoverlap i det omfang det er muligt.

Som koordinator skal du kunne sparre med både afdelingens øvrige medarbejdere, afdelingsleder og afdelingspsykolog i forhold til komplekse miljøterapeutiske opgaver. Du vil blive en del af en gruppe med andre koordinatorer på tværs af Holmstrupgård. Det kræver en stor faglig forståelse at arbejde med målgruppen, ligesom at det er en forudsætning, at du har drivkraften til at være motivator omkring alle de komplekse opgaver, der ligger i stillingen.

Vi tilbyder:

 • En tværfaglig og engageret personalegruppe med et godt sammenhold, der gerne vil udvikle sig
 • At du kan blive en del af et højt specialiseret og individuelt tilrettelagt behandlingsarbejde omkring en spændende og udfordrende målgruppe, der trives med struktur og autenticitet
 • At blive en del af en større organisation i spændende udvikling, hvor der er plads til og mulighed for at påvirke, tage ansvar samt afprøve nye tiltag
 • Løbende fokus på din faglige udvikling, i form af efteruddannelse, kursus og fokus på at implementere teori i praksis - bl.a. i form af en intern miljøterapeutisk uddannelse
 • Ugentlig supervision, behandlingskonference med eksterne faglige konsulenter og personalemøde, med fokus på at kvalificere praksis
 • En ledelse, der er tæt på og tilgængelig.

Vi ansætter dig, som: 

 • Er fagligt velfunderet og har en relevant uddannelse og erfaring
 • Er loyal over for den aftalte struktur og praksis
 • Har flair for administrativt arbejde med godt overblik og gode koordineringsevner
 • Er handlekraftig og selvstændig
 • Har gode samarbejdsevner
 • Har kørekort til personbil

Holmstrupgård er et højt specialiseret socialpsykiatrisk dag- og døgntilbud til unge i alderen 12-23 (30) år med psykiatriske vanskeligheder som skizofreni, autismespektrum-forstyrrelser, opmærksomhedsforstyrrelser, depressive tilstande, spiseforstyrrelser og svær selvskade. 

Holmstrupgård består af 5 døgnafdelinger, intern skole og beskæftigelse, udslusning samt flere ambulante behandlingstilbud. 

Vi tilbyder en helhedsorienteret pædagogisk og miljøterapeutisk behandling på et psykodynamisk grundlag.
Vi mener, at trivsel for både unge og ansatte er betinget af høj faglighed, og at det er i samspillet mellem disse ting, at en positiv udvikling kan finde sted. 

Du kan læse mere om Holmstrupgård og afdelingerne på vores hjemmeside www.holmstrupgaard.rm.dk.


Løn og ansættelsesvilkår fastsættes i forhold til gældende overenskomst (SL, Danske psykomotoriske terapeuter, Ergoterapeutforeningen, FOA, Dansk sygeplejeråd og Danske fysioterapeuter). 

Yderligere oplysninger om stillingen kan fås ved henvendelse til afdelingsleder Tekla Lund Jessen på mail: Tekla.Jessen@social.rm.dk eller på tlf. +45 2463 9136

 

Ansøgningsfrist torsdag den 14. marts 2024 kl.23.59
Samtaler forventes afholdt torsdag den 21. marts 2024.
Ved ansøgning til stillingen, vedsend uddannelsesbevis. 

 

 

 

 

 

 

 


Stillingen er som udgangspunkt en fuldtidsstilling.

Da Region Midtjylland løbende gennemfører besparelser og omorganiseringer, vil medarbejdere i omplacering, der søger stillingen, have fortrinsret.

INFORMATIONER OM STILLINGEN:

- Arbejdspladsen ligger i:

Aarhus Kommune

-Virksomheden tilbyder:

-Arbejdsgiver:

Region Midtjylland, Holmstrupgårdvej 39, 8220 Brabrand

-Ansøgning:

Ansøgningsfrist: 14-03-2024; - ansøgningsfristen er overskredet

Se mere her: https://job.jobnet.dk/CV/FindWork/Details/6005119

Denne artikel er skrevet af Emilie Bjergegaard og data er automatisk hentet fra eksterne kilder, herunder JobNet.
Kilde: JobNet