TO SYSTEMATISKE RÅDGIVERE TIL FAMILIECENTRETS SPECIALTEAM

Profilbillede
dato

BEMÆRK: Ansøgningsfristen er overskredet

Vil du være del af et stærkt fagligt fællesskab under udvikling og et dynamisk arbejdsmiljø med højt til loftet og engagerede medarbejdere? Så er Familiecentret noget for dig.

Vi søger to socialrådgivere til vores specialteam på Familiecentret. Arbejdstiden er 37 timer ugentlig med ansættelse snarest muligt eller senest 1. maj 2024. I vores specialteam er målgruppen børn med handicap og deres familier. I specialteamet foretages personkredsvurderinger samt behandles ansøgninger om kompenserende ydelser. Teamet består af 11 rådgivere.

Familiecentret har myndighedsansvaret for kommunens indsatser for børn og unge, der har behov for særlig støtte og håndterer både sager på udsatte-området og handicapområdet for familier med børn fra 0-15 år. På Familiecentret vægter vi relationen til barnet og forældre højt. Vi ønsker en ligeværdig relation til familien, hvor både barnets og forældrenes perspektiv inddrages i sagsbehandlingen. På Familiecentret prioriterer vi tilgængelighed, kendskab og tæt kontakt til de familier, vi samarbejder med, men også til skoler, institutioner og familiernes nærmiljø. 

Er du uddannet socialrådgiver/socialformidler og har erfaring med at arbejde med det specialiserede børneområde med opgaver indenfor handicapkompenserende ydelser, er denne stilling måske noget for dig.

Dine kommende arbejdsopgaver: 

 • Udarbejdelse af personkredsvurderinger ift. merudgiftsydelser jf. Barnets Lov § 86 og tabt arbejdsfortjeneste jf. Barnets Lov § 87.
 • Råd og vejledning vedr. kompenserende ydelser.
 • At indhente og bearbejde relevante oplysninger fra barn og forældre samt fra relevante parter ifm. familiens ansøgning om kompenserende ydelser.
 • At træffe afgørelse om og udmåling af kompenserende ydelser.
 • At kunne formidle afgørelserne i både skrift og tale til barn og forældre. 
 • At behandle klager vedr. kompenserende ydelser.

Så tøv ikke med at sende en ansøgning, hvis

 • du har en grunduddannelse som socialrådgiver/socialformidler.
 • du har erfaring med området (ikke et krav).
 • du har interesse for arbejdet med børn med handicap og deres familier og kompenserende ydelser.
 • du har viden om lovgivningen særligt de handicapkompenserende ydelser og forvaltningen heraf.
 • du har mod på og lyst til at arbejde relationelt i samarbejdet med borgere og samarbejdspartnere og tager udgangspunkt i familiernes ønsker, håb og drømme.
 • du formår at balancere og strukturere din tid mellem den borgerettede kontakt, lovmæssige rammer og det administrative arbejde.
 • du er ressourceorienteret og tør træffe beslutninger og tage myndighedsansvar.
 • du har fokus på og bidrager positivt til det faglige og sociale fællesskab.

Vi tilbyder:

 • Et spændende og alsidigt job.
 • En masse dygtige, søde og sjove kollegaer.
 • Et fleksibelt arbejde, hvor du langt hen ad vejen selv strukturerer og planlægger din tid og dine arbejdsopgaver.
 • Mulighed for hjemmearbejde.
 • Et omfattende introprogram for alle nyansatte, da vi prioriterer en god opstart for alle.
 • Faglig sparring og supervision.
 • Løbende faglig udvikling.
 • En arbejdsplads som prioriterer et godt arbejdsmiljø.
 • En arbejdsplads, hvor vi prioriterer gode praktikforløb for vores praktikanter. Der er derfor en forventning om, at vi alle løbende bidrager og tager ansvar for de gode praktikforløb som praktikvejleder.

Vi opfordrer alle uanset etnicitet, køn, alder m.v. til at søge, da vi ser en stor styrke i at have en medarbejdergruppe, der ligner det omgivne samfund og dermed de børn og familier, som vi arbejder med. Se for mere om os og vores baggrund ift. ønsket om mangfoldighed i ansættelserne: Mangfoldighed i Familiecentret (aarhus.dk)

Løn og ansættelsesvilkår

Løn og ansættelsesvilkår vil være i henhold til gældende overenskomst. Endelig lønfastsættelse sker efter forhandling med den forhandlingsberettigede faglige organisation på baggrund af kvalifikationer.

Stillingerne vil blive aflønnet efter overenskomst med DS/HK.

Ugentligt timetal: Fuldtid

Stillingen er til enhver tid betinget af en tilfredsstillende offentlig straffeattest. Stillingen er betinget af en anmærkningsfri børneattest til enhver tid.

Hvis du vil vide mere:

Yderligere oplysninger om stillingen kan fås ved henvendelse til Katrine Broby på telefon 4185 6274.

Ansøgning

Klik på ”Ansøg” nedenfor for at udfylde og sende din ansøgning. Alle felter med * skal udfyldes. Først når du har modtaget en kvittering pr. e-mail, har vi modtaget din ansøgning.

Ansøgningsfristen er søndag d. 17. marts 2024 kl. 23.59. Samtaler forventes afholdt torsdag d. 21. marts 2024.

Mere om Familiecentret

Familiecentret er en del af driftsområdet Børn, Familier og Fællesskaber. Organisatorisk er driftsområdet Børn, Familier, og Fællesskaber placeret i Magistratsafdelingen for Sociale Forhold og Beskæftigelse (MSB).

Magistratsafdelingen for Sociale Forhold og Beskæftigelse (MSB) er netop i gang med en større omorganisering, hvor formålet er at styrke sammenhængen i indsatser for de borgere, vi er i kontakt med. 

Mere om MSB

MSB er med sin nye organisering blevet en enhedsforvaltningen, dette med et ønske om ét samlet MSB – Borgerens MSB. Med Borgernes MSB har vi som organisation lagt fundamentet for en samlet forvaltning. Det har vi gjort, fordi borgerne skal opleve, at de mødes med den samme tilgang, uanset hvilket center – eller hvilke centre – i MSB, de får hjælp fra. Fundamentet består af fem grundsten, som sammenfatter essensen af grundfortællingen om Borgernes MSB:

 • Vi understøtter det gode liv for borgerne
 • Vi skaber sammenhæng for borgerne
 • Vi koordinerer for borgerne
 • Vi samarbejder om og med borgerne
 • Vi skaber resultater gennem ledelse

De fælles leder- og medarbejderroller giver et blik på de forventninger, der stilles til dig, når du som leder eller medarbejder i Aarhus Kommune skal løse den fælles kerneopgave. Ved at synliggøre de forventninger, der stilles – om du er leder eller medarbejder – håber vi på, at vi sammen kan fastholde et godt arbejdsmiljø, en attraktiv arbejdsplads og en kultur med troværdighed, respekt og engagement. Læs mere på hjemmesiden her: Den attraktive arbejdsplads (aarhus.dk)


Om Aarhus Kommune
Aarhus Kommune er Jyllands største arbejdsplads, hvor 28.000 professionelle og passionerede kollegaer hver dag arbejder for at gøre visioner til virkelighed og skabe værdi for borgere og samfundet omkring os. Vi er en arbejdsplads, der vægter faglighed og samarbejde højt og vi tror på, at vores forskelligheder er med til at gøre Aarhus for en god by for alle.    

Sammen arbejder vi for en bæredygtig og inkluderende by, hvor både ansatte, borgere, virksomheder og naturen kan trives og blomstre. Vi har ambitioner for byen – og for dig. Kom og vær med!

 

17-03-2024

INFORMATIONER OM STILLINGEN:

- Arbejdspladsen ligger i:

Aarhus Kommune

-Virksomheden tilbyder:

-Arbejdsgiver:

Aarhus Kommune, Karen Blixens Boulevard 7, 8220 Brabrand

-Ansøgning:

Ansøgningsfrist: 17-03-2024; - ansøgningsfristen er overskredet

Se mere her: https://job.jobnet.dk/CV/FindWork/Details/6006028

Denne artikel er skrevet af Emilie Bjergegaard og data er automatisk hentet fra eksterne kilder, herunder JobNet.
Kilde: JobNet